التمريض للجميع
اهلا و سهلا بكل الزوار الكرام
التمريض للجميع
اهلا و سهلا بكل الزوار الكرام
التمريض للجميع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التمريض للجميع

التمريض علم وفن وروح وعطاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sama
عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/04/2011

تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Empty
مُساهمةموضوع: تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض   تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Emptyالسبت نوفمبر 12, 2011 6:47 am

. The differentiate sign to diagnose Myocardial Infraction from Angina pectoris is :
a. The patient’s pain will relieve with rest.
b. The patient’s Pain will relieve by taking Isordil Sublingual.
c. The Patient’s pain increased by breathing
d. The Patient’s pain will not relieve with rest or Isordil.

2. Post operative Patient complain of infected wound after 24 hours from the surgery day, you can found in the wound site:
a. redness
b. swelling
c. bad odor
d. all of the answer are rights

3. how you will intervene to relieve swelling lower extremity with cast for 4 fs
a. change the cast.
b. Call the doctor
c. Elevate the extremity
d. Give message

4. patient with blood infusion, you found it with fever after the infusion begin with 19 minutes. The right action is:
a. stop infusion immediately.
b. Call the doctor who incharge.
c. Continue blood infusion with slow rate.
d. a+b

5. The inferior vena cava bring the deoxygenated blood to heart via:
a. right ventricle
b. lift ventricle
c. right atrium
d. lift atrium

6. The artery which supply the myocardial muscle with oxygen and nutrient, called:
a. carotid
b. anterior vena cava
c. pulmonary artery
d. coronary arteries

7. One of The immediate action to a patient with Myocardial infraction is to give patient:
a. Paracetamol
b. Morphine
c. Oxygen
d. B+C
\


8. Patient with burn in his back and abdomen, then the percent of the burn is :
a. 18 %
b. 36 %
c. 27 %
d. 45 %

9. What is the first priority to do in a patient with burn?
a. check pulse
b. check breathing
c. give sedative
d. apply cold compresses

10. you can say the patient is Full oriented, if he is oriented to :
a. place
b. time
c. person
d. all of them

11. The best cannula used when you want to give blood intravenous to an adult patient is :
a. Yellow cannula
b. Blue cannula
c. Pink cannula
d. Green cannula

12. The patient told you that he still feels with a back pain after the
administration of sedative drug I.M by an hour, you think that he is
lying. What is the right action you must take it?
a. Ignore his complain.
b. Inform the Doctor
c. Give him extra dose from drug.
d. Tell him that he is not feel pain and he have delusion.

13. doctor order is to give a drug to the patient q.i.d., the best times to give this drug is at like schedule :
a. 6am-12pm-6am-12pm
b. 3am-9am-3pm-9pm
c. 6am-2pm-10pm
d. 6 am -6pm

14. The medication order is to give pethedine 100 stat. that mean you will give it :
1. now for one time
2. two times as needed
3. three times daily
4. once daily15. if you find that the patients output is more than his intake from
the fluids since three days, you will suspect that he is complain or
will complain from:
a. edema
b. dehydration
c. its normal result
d. give him lasix

16. if you read in the medication chart beside the drug name this abbreviation ( N/A), you will know that this drug is :
a. stopped
b. increase the dose
c. decrease the dose
d. the drug is Not Available

17. you will use the Oropharengeal tube when the patient is :
a. cannot talk
b. unconscious patient
c. patient with N.G. tube
d. Patient with sever throat pain

18. R.T.A. Patient in E.R. , he start complain from Increase Pulse rate,
Low blood pressure, and decrease level of consciousness, you must think
that he develop:
a. Urinary Tract Infection
b. Shock
c. Coma
d. Respiratory distress.

19. “Code Blue “, means :
a. Patient with arrest
b. Patient with hemorrhage
c. Patient in O.R
d. Patient with blood infusion

20. you find a victim arrested in the street according to car accident,
you found a clear fluid dropping from his ear, and you must give him
rescues breathing, what you will do?
1. head tilt, chin lift
2. chest thrust
3. jaw thrust
4. put him in left side position

21. you heard the nurse talk to the doctor and he said “ the patient has macro Haematuria”. What he means by haematuria?
a. Difficult of breathing
b. Difficulty of urination
c. The urine seems bloody
d. The patient cannot urinate.

22. You found the cardiac monitor show straight line in a sleeping patient in CCU, what you will do?
a. call for CPR
b. give cardiac massage
c. check cardiac monitor leads
d. give cardiac shock

23. before you send the patient to the operation room, you must check :
a. is the patient fasting?
b. Did he sign the consent form?
c. Did he shaved the site of operation?
d. All of them

24. the yellow hard containers in the hospital used to waste which of the following?
a. used gauze, cotton.
b. Sharp waste
c. Used papers and fluids.
d. All of them.

25. if u know that the patient is complain from quadriplegia, you will know that he have weakness in :
a. his arms
b. his legs
c. his legs and arms.
d. One arm and one leg.

26. Carotid artery is located in :
a. the nick
b. the head
c. the legs
d. the abdomen

27. The route of drug administration that provides the dependable absorption is :-
a. Oral
b. Intermuscular
c. Subcuntaneous
d. Intravenous

28. medication is being administered , the most accurate way to verify a patient’s identification is to :-
a. call the patient by the name in the drug card or cardex
b. ask the patient to state his or her name
c. ask another nurse to identify the patient
d. check the patient’s identification bracelet.29. when the nurse is administering medications , the patient informs
the nurse that the tablet usually received is a different color . the
nurse should :-
a. insist that the patient take the tablet she poured
b. have the patient take the tablet & then recheck the order
c. leave the medication at the bedside & recheck the order
d. recheck the order before giving the drug
e. verify the medication with the physician .

30. all of the following are examples of mild allergy symptoms that may occur in response to antibiotic therapy except
a. urticaria ( redness)
b. rash
c. wheezing
d. (pruritus ( itching

31. for which client is the oral rout of administration appropriate ?
a. client D who has vomited twice in the last hour .
b. client E who is complaining of a sever headache
c. client F whose assessment reveals an absence of bowel sounds.
d. Client G who is only responsive to painful stimuli.

32. Which of the following organs is a primary site for the metabolism of drugs ?
a. Heart
b. Liver
c. Pancreas
d. Intestine

33. Mr .Jonnes has the following order : ASA ( Aspirin ) 5 gr p.o bid pc
. which of the following is the best interpretation & correct
scheduling of this order ?

a. Give him ASA 5 gr at 9 : 00 am after breakfast )& 6:00 pm).
b. Give him ASA 5 gr at 10 :00 , 2 :00 & , 6:00 round the clock .
c. Give him ASA 5 gr per intramuscular injection at 9 : 00 at 3:00 pm .
d. Question the order as it is too high a dose then schedule it for 7 : 30 am & 5:00 pm .

34. Mrs. Higgins has refused to take her ASA ordered by the physician . the first action of the nurse should be
a. Notify the physician of the refusal
b. Chart the refusal on the medication administration record.
c. Find out why she doesn’t want to take the ASA
d. Tell her she must take the ASA because the physician has ordered it .
35. a medication order should never be implemented if : -
a. the nurse doesn’t know the physician .
b. the nurse doesn’t know the patient’s history .
c. the nurse Questions any part of the order
d. the nurse did not know witness the writing of the order .

36. ORDERD : penicillin 400.000 u IM now
AVAILABLE : penicillin 800.000 u per 2 cc
How many ml should you give ?
a. 2 .ml
b.1 ml
c. 0.2 ml
d. 0.4 ml

37. ORDERD : deltasone 7.5 mg now .
AVAILABLE : deltasone 2.5 mg scored tablets .
How many should you give ?
a. 3 tablets
b. 1 tablets
c. tablets ½ 2
d. tablets ½ 1

38. 20 minutes after receiving her noon dose of oral medication , Mrs.
Rooney vomits . to assure accuracy in medication administration the
first thing nurse Mulligan should do is to :-
a. report the situation to the head nurse
b. contact the physician
c. administer another dose of medication
d. examine the vomits for signs of medication

39. which of the following routs for drug administration is the most
common , least expensive , safest , and best tolerated by patient ?
a. intramuscular
b. topical
c. oral
d. intravenous

40. you arrives in Mr. Rich’s room with the ASA [ aspirin ] he
requested for the headache . you find him in the bathroom . you are very
busy & don’t have time to wait . you should :
a. tell him you will return and take the medication with you
b. ask him to com out of the bathroom immediately
c. ask his roommate to give him the ASA
d. leave the medication on the over-the-bed table since ASA is a nonprescription drug

41. you are preparing to administer Mrs. Carter’s eye drops . the correct position for her to assume would be :
a. head titled forward , placing the drops in the conjunctival sac.
b. head titled backward , placing the drops in the lower conjunctival sac.
c. head titled forward , placing the drops directly on the eyeball .
d. head titled backward , placing the drops directly on the eyeball.
42. to instill drops in the adult patient , the ear canal is opened by pulling the ear :-
a. up and back
b. down and back
c. up and forward
d. back and forward

43. The nurse correctly administer an IM injection a ……………… degree angle
a. 15
b. 30
c. 45
d. 90

44. when giving medication , the label should be checked 3 times . which of the following is not one of these times ?
a. when the nurse reaches for the container
b. immediately prior to pouring medication
c. when the nurse located the drug on the shell
d. when replacing the container to the drawer or shelf .

45. which of the following is the reason for using the Z tract technique for injections ?
a. for medication of over 5cc in quantity
b. for medication that is highly irritating to subcutaneous tissue
c. for medication that stains the tissue
d. for medication that cannot be given orally

46. which of the following orders is complete :-
a. ampicillin 250mg IM q12hrs x 10 days
b. Maalox 30 cc po
c. humulin R insulin SQ in AM & noon
d. (OPV ( oral polio vaccine ) 0.5 cc

47. Mrs. Kelly tells the nurse that her arm is sore from an injection
she received early in the day . she states “ the nurse gave me a shot ,
and I heard her say that the needle was a 25 gauge . isn’t that too big
for a local injection ?” . your best response would be :
“a. a 25 gauge needle is a small needle , but it can cause som discomfort . let me see your arm .”
b. really, Mrs. Kelly, no once gets hurts with a 25 gauge needle . you are over –reacting to the shot “
c. a 25 gauge needle is very small . you are just nervous about the injection.”
d. a 25 gauge needle is very small. So you are wrong about the pain from the injection.”

48. Mrs. Davis has a written order from her physician for Demerol 100 mg stat . which of the following best explain this order ?
a. give it needed
b. give once when needed .
c. give once immediately
d. give once when specified

49. while checking Mr. Appendectomy’s vital signs , he requests his “
medication for the pain in my incision “ the vital signs were :
BP 100/60 , T – 98.4 F , P – 66 , RR – 10 .you decide he may not have
the Morphine sulfate injection at this time due to witch vital signs
reading ?
a. blood pressure
b. pulse
c. respiration
d. temperature

50. after withdrawing the needle from the tissue when administering an ID injection you :-
a. apply firm pressure to the site with your thumb .
b. do not rewipe the site
c. gently wipe the site
d. massage the site vigorously

51. Mr. Harvey , age 54 , is admitted with a diagnosis of congestive
heart failure secondary to chronic obstructive pulmonary disease [COPD] .
the physician orders sublingual nitroglycerin , 0.4 mg p.r.n , for
chest pain , whin administering the nitroglycerin , the nurse should :-
a. tell Mr. Harvey to hold the tablet under his tongue and let it dissolve .
b. tell Mr. Harvey to swallow the tablet with water .
c. apply nitroglycerin ointment to Mr. Harvey’s chest .
d. mix the nitroglycerin with applesauce for Mr. Harvey to eat

52. asking the patient if he is allergic to any medication is a part of the ……………
phase of the nursing process ?
A. assessment
B. planning
C. implementation
D. evaluation

53. teaching the patient about the medication is a part of the …………… phase of the nursing process ?

A. assessment
B. planning
C. implementation
D. evaluation

54. a nurse is unable to read the label on a bottle of liquid medication
because the label is stained from spillage . the nurse knows that the
correct procedure is to :-
A. ask the charge nurse to verify the medication in the bottle and apply a new label .
B. smell and test the medication and apply a new label if certain of the contents .
C. empty the contents down the drain and notify the charge and the pharmacist.
D. Send the bottle back to the pharmacy to be relabeled .55. Mr. Walker will receive regular insulin . the nurse monitors for the onist of action in approximately ------------
A. 5 to 10 minutes .
B. 150to 20 minutes
C. 30to 60 minutes
D. 1 to 2 hours .

56. is it necessary for the nurse to wear gloves during administration of an intermittent feeding through a G-tube ?
A. yes , because it is a sterile procedure .
B. yes , because universal precautions must be maintained .
C. no , because it is not a sterile procedure .
D. no , because there is no danger of contact with body fluid if the procedure is performed correctly .

57. to prepare the skin for injection the nurse would use :
A. friction with back and forth motions at the site with alcohol swab .
B. friction and alcohol swab moving from outer edge to center of site .
C. friction and alcohol swab with circular motions and palpate site gently with finger pad before injection .
D. friction and circular motions with alcohol swab from center of site outward.

58. IM injection into the deltoid muscle should be limited to :-
A. 2.5 ml of solution
B. 2 ml of solution
C. 1 ml of solution
D. 0.5 ml of solution

59. a primary concern when giving heparin SC is to prevent :
A. pain and bruising .
B. pain and bleeding
C. bleeding and bruising
D. injecting a vein .

60. the type of needle selected for the ( dorsogluteal ) intramscular ( IM ) injections would be based on :-
1) the size of the patient [ e.g., obese versus debilitated ]
2) the viscosity of the antibiotic .
3) the position of the patient .
4) the volume of medication .
A. 1,2,3,4
B. 1,2,3
C. 2,3,4
D. 1,2
61. the largest gauge needle of the following is :-
A. 19 gauge
B. 20 gauge
C.. 21 gauge
D. 22 gauge
62. Optimum normal urine out put hourly to an adult :
A. 10cc
B. 25cc
C. 50cc
D. 100cc
63. scurvy is a deficiency of :
A. Vit a
B. Vit b
C. Vit c
D. Vit d
64. Specific gravity of urine to have a normal fluid balance
A. 1.005
B. 1.015
C. 1.030
D. 1.020

65. 12 hours after delivery the fundus is at the level of
A. one fingerbreadth below the umbilicus .
B. one fingerbreadth above the umbilicus .
C. at the level of umbilicus.
D. Below symphysis pubis

66. In dystocia the ,mother should be watched for :-
A. Post partum haemorrhage .
B. Hypertension .
C. Cord proplase .
D. fetal death .

67. in the first trimester of pregnancy the vaccination to avoid :-
A. polio
B. rubella .
C. measles .
D. small pox .

68. in fetal circulation , the oxygenated blood placenta travels via :-
A. umbilical artery
B. umbilical vein .
C. doctus arteriosus .
D. ductus venosus .

69. first stage of labor ends with :-
A. pain occurs .
B. dilation of cervix 10 cm
C. delivery of the baby
D. delivery of the placenta

70. an electrolyte deficiency that affect the heart muscular activity :-
A. k
B. cal
C. Na
D. mg

71. The most vital immediate observation to a new born baby is :-
A. Cardiac rate
B. Respiration rate .
C. Color
D. Tone

72. Signs of dehydration :-
A. Loss of skin turgor .
B. Low body temperature
C. High body temperature
D. Sweating

73. Common cause of death in burns :-
A. Hemorrhage
B. Neurogenic shock
C. Sepsis
D. Hypovolemic shock

74. The difference in close & open fracture is that , in open fracture you have to watch for :-
A. Infection
B. Hemorrhage
C. Inflammation
D. Pain

75. Epinephrine is not given via :-
A. IV
B. Orally
C. Parentally
D. Intracardiac
76. Ultra sound used :-
A. To detect fetal position
B. To detect diameter of fetal head
C. To detect placenta abnormalities
D. All of the above .
77. To prevent oral mucosa infection q4h , instruct patient to use :-
A. Warm saline gargle
B. Glycerin oil
C. Antibiotic
D. Warm gargle with mineral oil

78. One of the vital care after cholecystectomy :-
A. Bed rest
B. Low fat diet
C. Low Cholesterol diet
D. Low protein diet

79. X-ray of upper GI tract , the nurse should instruct the patient to take :-
A. Laxative previous day
B. NPO 8-12 hours
C. High fat diet
D. Normal diet
80. INORDER TO ADMINISTER 5 ML SYRUP TO PATIENT , WE USE A :-
A. ½ tsp
B. 1 tsp
C. ½ table spoon
D. 1 table spoon
81. A very serious complication of hysterectomy :-
A. vaginal pain
B. vaginal discharge
C. abdominal distention
D. no urine out put

82. Deep breathing and coughing exercise done at :-
A. angle of 90 degree
B. angel 45 degree
C. lie laterally
D. semi-fowler’s position

83. Patient with spinal cord injury must be :-
A. not to move at all
B. log rolled
C. turn the back with support in the head

84. After spinal anesthesia , watch fore :-
A. hypotention / headache
B. fowler’s position to the optimum
C. numbness of extremities
D. analgesic

85. The cure for chronic renal failure is :-
A. dialysis
B. kidney transplant
C. diuretics
D. force fluids

86. Acetyl salycilate [ aspirin ] immediate side effect :-
A. tinnitis
B. nausea & vomiting
C. abdominal pain
D. vomiting & diarrhea

87. digoxin can be with held to a patient with an apical pulse rate of below :-
A. 45
B. 60
C. 70
D. 80

88. the best time to collect urine for culture :-
A. early morning awaking sample .
B. 30 minutes after voiding
C. 30 minutes after fluid
D. double voided

89. The postpartal patient should be watched closely during the first hours after delivery for :-
A. Uterine contraction
B. Vaginal bleeding
C. Hypotention
D. All of the above

90. The major goals for the burn patient in the first 48 hours after burn , is that the patient
A. Has fluid and electrolyte balance maintained
B. Develops no contractures
C. Dose not develop hyperthermia
D. Develops minimal scarring

91. The normal fasting blood glucose rang mg per 100 ml . of venous blood is :

1. 60-80
2. 80-120
3. 100-150
4. 100-200

92. before irrigating a client’s NGT the nurse must first :-
a. assess breath sounds
b. instill 15 ml. Of normal saline
c. ausculate for bowel sounds
d. check the tube for placement

93. the best method of preventing the spread of infection is :-
a. isolating all patients suspected of having an infection
b. wearing rubber gloves when performing all nursing procedures
c. washing the hands thoroughly before & after each contact with a patient
d. sterile izing the hands with strong germicide at least once a day

94. when caring for a client who has an open reduction and internal
fixation of hip , the nurse encourages active leg and foot exercise of
the unaffected leg every 2 hours to help to :-
a. reduce leg discomfort .
b. maintain muscle strength .
c. prevent formation of clots .
d. limit venous inflammation

95. when administering an antibiotic or a vaccine , the nurse must be alert for the possibility of :-
a. overdoses and CNS depression
b. hypersensitivity and possible anaphylaxis
c. sings of increasing infection
d. orthostatic hypotension


96. immediately after a child is admitted with acute bacterial meningitis , the nurse should plan to :-
a. assess the child’s vital signs every 3 hours
b. administer oral antibiotic medication as ordered
c. check the child’s level of consciousness every hour
d. restrict parental visiting until isolation is discontinued

97. when assessing the unconscious victim for pulselessness , which of the following is the best artery to chick :-
a. radial
b. femoral
c. brachial
d. carotid

98. common signs and symptoms of jaundice include:-
a. ascites
b. dermatitis
c. icteric sclera
d. dark-colored stools


99. patient with head injuries are not given sedative because these drugs may :-
a. produce coma
b. depress the patient’s respiration
c. mask the patient’s symptoms
d. lead to cerebral hemorrhage
100. in treating puncture wounds , the first priority is to :-
a. stop the bleeding
b. cleans the wound
c. give prophylactic treatment aginst tetanus
d. remove the object from the wound


101. ones the bleeding site has been determined , the first emergency measure to institute during hemorrhage would be to :-
a. apply a firm – pressure dressing
b. apply direct , firm – pressure over the bleeding area or the artery involved
c. apply a tourniquet just proximal to the wound
d. elevate the extremity


102. nursing measures that can be used to lower core body temperature include :-
a. immersing the patient in cold water
b. placing the patient on a hypothermic blanket
c. administering chilled saline enemas
d. all of the above measures


103. the female hormone that induces changes in endometrium to prepare
uterus for implantation of a fertilized ovum and maintenance of a
pregnancy is called :-
a. aldosterone
b. testoterone
c. progesterone
d. estrogen


104. for a hearing – impaired client to hear a conversation , a nurse should :-
a. use a louder tone of voice than normal
b. use visual aids such as the hands and eyes when speaking
c. approach a client quietly from behind before speaking
d. select a public area to have a conversation


105. when dealing with a client with aphasia , the nurse should remember to :-
a. wait for him to communicate
b. speak loudly to ensure that the massage is received
c. speak from the client’s side to avoid overload
d. encourage writing of massages106. Immunization should be started when child is :-
A. 6 months
B. 2 months
C. 1 months
D. 1 week


107. the most reliable method used for sterilizing hospital equipment to be free of spores and bacteria is :-
A. soaking in strong chemical
B. washing and drying it thoroughly after use
C. applying steam under pressure in an autoclave
D. boiling the equipment


108. nursing care of a child admitted with acute glomerulonephritis , should be directed toward :-
A. forcing fluids
B. promoting diuresis
C. enforcing strict bed rest
D. eliminating sodium from diet


109.the nurse empties a portable wound suction device when it is only half full because :-
A. it is easier and faster to empty the unit when it is only half full
B. this facilitates a more accurate measurement of drainage output .
C. their negative pressure in the unit lessens as fluid accumulates in it , interfering with further drainage
D. as fluid collects in the unit it exerts positive pressure , forcing drainage back up the tubing and into the wound .


110. a patient develops a small decubitus ulcer on the sacral area . the nurse should plan to deal with this problem by :-
A. keeping the area dry
B. applying moist dressing
C. providing a low caloric diet
D. keep the patient on the right side

111. when administering heparin , the substance the nurse would keep available as the antidote is :-
A. magnesium sulphate
B. protamine sulphate
C. calcium gloconate
D. vitamin k

112. the main effect of excess calcium on the myocardium is :-
A. spastic contraction
B. cardiac flaccidity
C. tetany
D. bradycardia


113. which of the following vitamin increase the retention of calcium and phosphorous ions in the blood :-
A. Vit A
B. Vit B12
C. Vit. D
D. Vit C


114. If a SC injection is in to which level of tissue must the solution be released :-
A. Epidermis
B. Dermis
C. Subcutaneous
D. Any of the above

115.A critical nursing measure to employ with a patient on any sulphonamide drug is to :-
A. Monitor blood pressure every 30 minutes
B. Force fluids
C. Watch for tinnitus.
D. Monitor electrolytes

116. The primary cause of decubitus ulcer is :-
A. Excessive perspiration
B. Pressure on bony area
C. Poor nutrition and inadequate fluid intake
D. Inability to control voiding

117. Contra indications to the use of anticoagulant include :-
a. Blood dyscrasias
b. Liver or kidney disease
c. Peptic ulcer
d. All of the above conditions


118. Progesterone is primarily used for the treatment of :-
A. Hypertension of pregnancy
B. Abnormal uterine bleeding
C. Unovulation
D. Hypermenorrhagia


119. The average daily amount if water eliminated from the kidneys as urine is :-
A. 500 cc
B. 1500 cc
C. 2000 cc
D. 1200 cc
the normal average is between 1200 – 1500 cc


120. surgical patients should be taught to perform leg exercises for the main purpose of :-
A. preventing muscle atrophy
B. preventing joint degeneration
C. improving circulation
D. preventing boredom


121. When a patient is vomiting post-operatively , the most important nursing objective is to prevent :-
A. dehydration
B. aspiration
C. rupture of suture line
D. metabolic acidosis


122. which of the following is an appropriate diet for a patient with congestive heart failure :-
A. low-calorie , high-residue diet with no caffeine
B. low-calorie , low- residue diet with low Na
C. high-calorie , low-fat , low-protein diet
D. high –protein , no fat , no carbohydrate diet


123. To obtain a truly estimation of the patient’s average blood pressure , your nursing assessment should include :-
A. only one blood pressure reading
B. serial reading , which should be taken at the same time each day for 7 days
C. serial reading , which should be taken every 2 hours over an 8 hour period for 2 days
D. blood pressure reading on both arms should be taken sitting and standing once a day for 2 days


124. dietary control of patients with ulcers should include :-
A. taking antacids every hour
B. increase roughage in the diet
C. eliminate highly seasoned food
D. increasing amount of carbohydrate


125.During physical examination , the part of the kidney may be felt on deep palpation is :-
A. lower pole of the right kidney .
B. lower pole of the left kidney .
C. entire right kidney .
D. right and left kidney


126. The major nursing goals post-operative care of the cataract patient is to :-
A. prevent hemorrhage and stress on the sutures
B. prevent hemorrhage and eye stress .
C. prevent increased intro-ocular pressure and to promote better visual acuity
D. promote decreased intro-ocular pressure and to maintain a visible lens .


127. which of the following lab. test must be done on a patient with major burns , prior to administration of antibiotics :-
A. complete blood account
B. wound culture
C. type and cross match
D. sensitivity studies


128. for how many days after a facial wound are sutures usually left in place ?
A. 3 days
B. 10 days
C. 14 days
D. 7 days

129. To control bleeding from the radial artery , pressure to be applied directly above the :-
A. Thumb on the flexor surface of the arm .
B. Thumb on the extensor surface of the arm .
C. Little finger on the flexor surface of the arm .
D. Little finger on the extensor surface of the arm .


130. All patients taking tranquilizers must be warned that they may feel :-
A. Anxious
B. Nauseated
C. Clumsy
D. Drowsy

131. Witch of the following indicates placental separation after delivery :-
A. A globular – shaped uterus
B. A sudden rise of the funds
C. A sudden gush of blood
D. All of the above signs


132. If a patient whose membranes ruptures during labor and prior to
descent of the head , the nurse must assess the patient fore :-
A. Hemorrhage
B. Pain
C. Cord prolapsed
D. Uterine inertia

133. A must important nursing measure in the prevention of thrombophebitis for the post-partum patient is :-
A. Elastic stocking
B. Early ambulation
C. Anticoagulant
D. Isometric exercise


134. As a child increases age , cardiac and respiratory rate should :-
A. Increase
B. Decrease
C. Remain unchanged
D. Stabilize at the adult level

135. An excellent diet suggest for an elderly patient is :-
A. High-calorie , low-fat , high carbohydrate diet
B. low-calorie , low-fat , lot of fruits and vegetables
C. High-calorie , high-fat , high protein diet
D. low-calorie , high-fat , high protein diet


136. in opened and close fracture , the nurse should be aware of which of the following when open fracture is presented ?
A. mal-alignment
B. infection
C. bleeding
D. pain


137. nursing consideration for a child with osteomyelitis should include :-
A. relieving of pain
B. maintaining antibiotic therapy
C. maintaining adequate nutrition
D. all of the above
138.how long should the affected extremity be kept elevated after the application of cast ?
A. until the cast is dry
B. when the leg is no longer painful
C. for 24 hours after casting
D. for 72 hours after casting


139. when the skin , whole epidermis , dermis and the underlying structures are affected in a burn , it is called :-
A. first degree burn
B. second degree burn
C. third degree burn


140. the most common and serious complication of burns that often lead to death is :-
A. hypovolemic shock
B. hypothermia
C. sepsis .
D. Infection

141. before giving antibiotic to a burn patient which of the following should be done first:-
A. wound culture
B. blood tests
C. wound dressing
D. sensitivity testing .

142. when the patient is diaphoretic , there is tachycardia and decrease blood pressure , he is experiencing :-
A. neurogenic shock.
B. Hypovolemic shock
C. Hypothermia
D. Septicemia


143. What type of isolation precaution is indicated for a burn patient ?
A. Standard precaution
B. Reverse isolation
C. Proper isolation
D. Disposal of sharps


144. Which is the best aid to prevent breast cancer ?
A. Teaching women how to perform self breast exam
B. Public knowledge about chemotherapy
C. To eat fruits and vegetable only
D. Encourage women to perform self breast examination monthly


145. In cute stage of osteomyelities , the child should be :-
A. Confined to bed .
B. Up with crutches .
C. Up in a wheelchair
D. Up and about


146. Which one should the nurse monitor first in an infant ?
A. Respiratory rate
B. Cardiac rate
C. Pulse rate
D. Motor functioning


147. When assessing neonates hydration , the nurse should check for the skin’s :-
A. Elasticity
B. Tone
C. Moisture
D. Color

148. Cerebral palsy can be detected in which of the following stage of child’s life ?
a. During the early months
b. When the child is walking
c. When the child is playing

Maternity and child health care

149. What is the normal weight of the new born according to statistics ?
A. 3700 gms
B. 3200 gms.
C. 2500 gms
D. 4500 gms


150. when the head of the baby is already out in a cervix , the nurse should do which of the following first ?
A. ask the mother to push more
B. check if the baby is breathing
C. wait for the baby to come out

151. FHR is heard clearly on fetal :-
A. head
B. back
C. abdomen


152. soon after the delivery of head of the baby the nurse should :-
A. suction mouth and oral cavity
B. wait for the delivery of the baby
C. ask her to push

153. the fetus will get immunity from :-
A. lymph system
B. Placenta
C. Both of them
D. Non of them

154. diet and nutritional status of pregnancy should be encouraged :-
A. first trimester
B. second trimester
C. third trimester

155.when the bag of water ruptures , the nurse should watch for which of the following :-
A. cord prolapse
B. bleeding
C. fetal death
D. fetal distress
E. respiratory distress


156. during labor a mother experienced dystocia , which of the following should the nurse watch out for ?
A. fetal death
B. hemorrhage
C. cord prolapse
D. Hypertention


157. which are the signs of placenta separation ?
A. rising of the fundus
B. sudden gush of blood
C. globular shape of the uterus
D. all of the above


158. during hyperthermia which of the following should be done as measure to lower the temp. of the baby ?
A. immerse baby in normal heat water
B. give cold enema
C. external cooling measures
D. all of the above


159. premature labor occurs during :-
A. between 20-36 weeks
B. between 36-42 weeks
C. before 20 weeks
D. first 12 weeks


160. which of the following hormones prepares the uterus for the arrival of a fertilized ovum for implantation ?
A. progesterone
B. estrogen
C. FHS
D. NON OF THE ABOVE


161. What is the most common complication after hysterectomy ?
A. Abdominal distention
B. Hemorrhage
C. Vaginal pain
D. Vaginal discharge


162. When does ovulation occur?
A. Between 10-12 days
B. Between 12-16 days
C. Between 18-21 days


163. Diphtheria vaccine is being given during infancy and repeated :-
A. Booster dose at age 6
B. Every after 5 years
C. Every after 10 years .
D. No booster is recommended


164. There is no vaccination for :-
A. Small pox
B. Measles
C. DPT
D. Polio

165. The end of the first stage of labor is :-
A. When the cervix starts to dilate
B. Full dilatation of cervix up to 10 cm
C. Birth of baby
D. Separation of placenta


166. One sign of vaginal infection is :-
A. Pain
B. Itchiness
C. Foul smelling discharges


167. One post-partum nursing responsibility for preventing vaginal bleeding is :-
A. Put patient on trendelenburg position .
B. Regulate IV fluid with oxytosis
C. do fundal massage frequently


168. Fetal heart tone is best heard at :-
A. anterior part of the fetus
B. posterior back of the fetus


169. During pregnancy iron supplement starts on :-
A. first trimester
B. second trimester
C. third trimester
b

170.72 hours post placental delivery , fundic height will be :-
A. 1-2 finger above the umbilical
B. 1-2 finger below the umbilical
C. on the level of umbilical
b

171. in the hospital , isolation is indicated if the patient :-
A. staphylococcal pneumonia
B. local staphylococcal infection
C. puerperal fever
D. all are indicated
d

172. at which age is administration of the measles vaccine the most effective :-
A. 2 months
B. 6 months
C. 12 months
D. 15 months173. the postpartal patient should be watched closely during the first hours after delivery for:-
A. uterine contraction
B. vaginal bleeding
C. hypotension
D. all of the above

174. premature labor is the labor that occurs between :-
A. 20-36 week gestation
B. 28-37 week gestation
C. 30-38 week gestation
D. any of the above

175. which of the following complication is life threatening after a penetrating abdominal injury :-
A. Hemorrhage .
B. Peritonitis
C. Abdominal distention


176. WHICH OF THE FOLLOEING IS THE IMMEDIATE TREATMENT FOR PUNCTURED WOUND ?
A. CLEANS the wound
B. Stop the bleeding
C. Remove the object from the wound
D. Give prophylactic anti-tetanus


177. When there is malfunction of the glomerular filter there is high secretion of:-
A. Urea
B. Creatinine
C. Potassium
D. Protein

178. In a nephritic syndrome , aside from clinical manifestation , what else can the patient complain upon consultation ?
A. Protienurea
B. Oliguria
C. albuminuria
D. polyuria

179. ECT is indicated to treat :
A. psychotic depression
B. obsessive compulsive disorder
C. neurosis180. After taking tranquilizer ,a nurse must warn the patient that he may experience :-
A. nausea
B. hallucination
C. drowsiness


181. One of the signs and symptoms of paralytic ileus is:-
A. increased peristalsis
B. increased gas formation
C. absence of bowel sounds

182. The most important nursing responsibility following head injury is :-
A. monitor vital signs and record
B. monitor GCS –Glasgow coma scale
C. observe for restlessness


183. Post –operative prevention of thrombophebitis :-
A. leg exercise in bed
B. passive exercise by nurse to patient
C. early ambulation


184. nursing management which is contraindicated for thrombophelbitis :-
A. encourage early ambulation
B. deep breathing and coughing exercise
C. massage the operative site i.e. leg calf muscle


185. what will you observe following spinal anesthesia ?
a. nausea and vomiting
b. restlessness
c. hypotension and headache

186. second degree burns involve:-
A. skin , dermis
B. dermis , subcutaneous , muscle
C. epidermis , dermis , subcutaneous

187. within 48 hours of burns , management is focused on :-
A. prevention of infection
B. hydration


188. best diagnostic test for suspected leukemia is:-
A. CBC
B. Blood chemistry
C. Bone marrow aspiration


189. Nursing responsibility on leukemia :-
A. Ensure safety
B. Prevent infection
C. Obtain blood samples regular

190. Immediate management for reaction during blood transfusion :-
A. Slow down the rate
B. Stop blood transfusion
C. Change blood transfusion with a new pack


191. How many liters of oxygen can be given with nasal canula ?
A. 1-2 liters
B. 1-10 liters
C. 1-6 liters .


192. destruction of bacterial is called :-
A. medical asepsis
B. surgical asepsis
C. disinfections .


193. first management of unconscious victim is :-
A. administer shock
B. determine unresponsiveness
C. administer oxygen .
D. give cardiac massage.


194. Nursing responsibility before giving Digoxin:-
A. Check BP
B. Check apical rate
C. Instruct patient to do deep breathing


195. Treatment of scurvy :-
a. Vit.b supplement
b. Vit.c supplement
c. Iron supplement


196. Atropine so4 is given pre-operative to :-
a. relax the patient
b. decrease the secretion
c. prevent intra-operative bleeding


197. when the patient is diagnosed with wilm,s tumor , the nurse should :-
a. always keep bed rails up
b. avoid palpation of abdomen
c. observe foe nausea and vomiting


198. a patient with asthma is receiving intravenous aminophylline .the adverse reaction for which the nurse should observe is :-
a. oliguria
b. braducardia
c. hypotension
d. hypertension

199. The force with which the blood is pushing against the arterial walls when the ventricles are contracting is called:-
a. pulse pressure
b. pressure gradient
c. systolic pressure
d. diastolic pressure

200. acide-base balance refers to the regulation of the concentration of:-
a. hydrogen ions
b. sodium
c. bicarbonates ions
d. plasma protein

201. carbohydrates are stored in the body in the form of :-
a. glucose
b. glucagons
c. glycogen
d. glucose 6 phosphate

202. the period in which communicable is most contagious is the :-
a. incubation period
b. period of illness
c. convalescent period
d. all are equally contagious


203. spinal fluid for culture :-
a. can be stored in the refrigerator for 48 hours
b. can survive refrigeration for only 4-6 hours
c. must be examined immediately
d. will survive in a holding medium for 72 hours


204. an enjection the gluteal site must be given in which quadrant of the buttocks :-
a. upper – inner quadrant
b. upper-outer quadrant
c. lower – inner quadrant
d. lower – outer quadrant


205. the most important rout of drug excretion for nonvolatile substances is:-
a. lungs
b. kidneys
c. feces
d. liver


206. atropine is capable of producing which of the following effects :-
a. dilated pupils
b. decreased bronchial secretion
c. blocked stimulation of the vagus nerve
d. all of the above

207. the sulfonamide drugs remin the treatmint of the control of :-
a. respiratory infections
b. skin infections
c. urinary tract infections
d. gastrointestinal infections


208. The drug of choice for treatment of an angina pectoris :-
a. nitroglycerin
b. quinidine
c. epinephrine
d. dopamine

209. any one using antihistamine should be cautioned that antihistamine may cause:-
a. drowsiness
b. hypertinsion
c. tachycardia
d. anaphylaxis


210. the most frequent causes of death in pneumonia patients are shock and:-
a. pulmonary embolism
b. pulmonary edema
c. pulmonary consolidation
d. atelectasis


211. the most important factor in the promotion and maintenance of wound
healing both during surgery and the postoperative period is :-
a. adequate fluid intake
b. proper administration of antibiotics
c. strict asepsis
d. frequent cleansing of the wound


212. the major complications of inhalation anesthesia which the nurse should be constantly aware of :-
a. circulatory depression only
b. circulatory and respiratory depression
c. respiratory and renal depression
d. renal and circulatory depression


213. if the skin must be shaven prior to surgery . ideally the preoperative shave be done:-
a. the night before
b. early in the morning of the surgery
c. no more than one hour before surgery
d. by the patient before entering


214. which of the following amounts of water per day should be ingested by the average person to maintain hydration :-
a. 500cc
b. 1000cc
c. 1200cc
d. 2500cc


215. in the internal environment , fluids make up what percent of body weight :-
a. 10 %
b. 20 %
c. 30 %
d. 70 %


216. in which of the following ways can ascorbic acid be administer ?
a. orally
b. IM
c. Diluted intravenous fluids
d. all of the above


217. the type of burn in which all the dermis and epidermis , is
destroyed and there is involvement of underlying structures is called :-
a. superficial or first degree burn
b. partial thickness or second degree burn
c. full-thickness or third degree burn
d. fourth degree burn


218. while teaching diabetic patient to give himself insulin , you
should stress that injections should not be given in any one spot more
often than every:-
a. 36 hours
b. one week
c. two weeks
d. month


219. which of the following dietary restrictions are usually indicated to decrease edema in nephritic :-
a. high – protein , low – calorie , on sodium restrictive diet
b. high – protein , high – calorie , low on sodium diet
c. low– protein , low – calorie, high vitamin diet
d. low– protein, high – calorie , on sodium diet


220. following a sigmoidoscope , the patient should be observed for signs of hemorrhage and :-
a. fluid loss
b. performation
c. flatus
d. nausea


221. to avoid the possible development of heart diseases following
rheumatic fever the patient must guard himself against infection :-
a. until the fever is gone
b. for one year
c. until sedimentation rat is normal
d. for the rest of his life222. hypertension is a persistent elevation of systolic and diastolic pressure above:-
a. . 140/90 mmhg
b. 150/190 mmhg
c. 160/100 mmhg
d. 160/110 mmhg

223. After below knee amputation :-
a. keep the patient in semi fowler’s
b. stump to be evaluated
c. watch the site for bleeding

224. to collect urine c/s specimen , the most accurate method:-
a. catheterize the patient
b. mid stream urine
c. provide sterile bedpan and collect urine

225. the nurse should observe the patient receiving decradon:-
a. urinary stasis
b. hypotension
c. infection
d. weight loss

226. signs of septic shock :-
a. cool & clammy skin
b. bradicardia
c. warm & dry skin

227. oral contraceptive used for :-
a. once daily for 21 days
b. once daily for 18 days
c. once daily for 28 days

228. normal arterial O2 saturation :-
a. 85%
b. 92%
c. 97%
d. 100%


229. valve which control the blood flow from right atrium to right ventricle :-
a. bicuspid valve
b. tricuspid valve
c. mitral valve
d. pulmonary artery

230. the common complication after operation :-
a. fever
b. pulmonary edema
c. pulmonary embolism


231. digitalis is given :-
a. with meals
b. before meals
c. 3 hours after meals
d. bedtime


232. diet in cirrhosis of liver without ascitis and swelling :-
a. low protein with multivitamins
b. high protein with vitamins B supplement
c. high protein with sodium restriction
d. high protein with diet .


233. persistent sweating , hypotension , tachycardia with loss of fluid on blood . nurse would suspect :-
a. hypovolemic shock
b. cardiogenic shock
c. septic shock
d. neurogenic shock


234. before the collection of blood culture , the site should be cleansed:-
a. isopropyl alcohol 70%
b. isopropyl alcohol 100%
c. povidone iodine


235. blood transfusion reaction occurs , the nurse should :-
a. slow down the rate
b. notify the physician
c. shut off the transfusion


236. signs of hyperglacemia :-
a. polyuria , polydepsia , loss of appetite
b. acetone breath , flushed face , polyuria
237. if O2 is ordered as midication , which method the nurse would choose ?
a. nasal canula
b. nasal catheter
c. O2 mask
d. O2 tent


238. pre-op medication is given :-
a. 2 hours before operation
b. 45 min. before operation
c. previous night of operation
d. as physician ordered


239. temp. 98.6 f , is equal to :-
a. . 37C
b. 37.5C
c. 36.8C
d.37.3 C

240. complication of chemotherapy :-
a. bon marrow depression
b. liver damage

241. ECT is given for :-
a. psychotic depression
b. obsessive compulsive neurosis
c. hysteria

242. Age group more prone to get rheumatic fever :-
A. 5-15 years
B. 5 years
C. above 65 years

243. iron is mostly absorbed in :-
A. large intestine
B. small intestine
C. liver


244. early signs of respiratory arrest:-
A. thread pulse
B. cyanosis
C. orthopnea .


245. one fluid ounce equal to :-
A. 30cc
B. 15cc
C. 60cc
D. 5cc


246. most effective , easy and un-expensive method of sterlization is :-
A. heat
B. pressure
C. drying
D. antiseptic


247. in nephritic syndrome , apart from clinical manifestation the patient would complain of:-
A. proteinuria
B. oliguria
C. hematuria


248. in active stage of osteomelitis the child should be:-
A. continue in bed
B. allowed to sit in a wheel chair
C. walk up and down


249. an enlarged movable lymphnode is a sign of:-
A. inflammation
B. malignant
C. normal lymph node
D. any of the above


250. to prevent irreversible brain hypoxia CPR should be commenced within:-
A. 2-3min
B. 4-6 min
C. 6-8 min
D. 8-10 min


251. post-operative patient to do deep breathing & change of position every:-
A. 2 hourly
B. 4 hourly
C. in each shift
D. hourly


252. cystitis patient should be encourage to pass urine :-
A. 2-3hourly
B. 2-3 hourly & 2 times in the night
C. 2-3 times round the clock
D. any one of the above according to the patient’s schedule


253.mode of transmission of hepatitis A :-
A. oral
B. parental
C. blood transfusion


254. reacting of penicillin :-
A. anaphylactic shock
B. vomiting
C. nausea.

255. Disease without vaccination :-
A. small pox
B. measles
C. polio
D. chicken pox


256. health teaching to a diabetic patient will be on :-
A. diet , oral hypoglycemic , weight loss , feeding
B. diet , insulin , exercise , feeding
C. diet , hypoglycemic , exercise , feeding
D. about complications
c

257. surgical asepsis means :-
A. destroying bacteria from articles .
B. removing the bacteria which is in contact with the patient
C. destroying the bacteria before entering in to the body
D. hand washing

258. ECG done for a patient with chest to assess:-
A. stress of heart rate
B. change the rhythm
C. the decreased blood supply to the particular part of the heart


259. the nurse is expecting fracture of bone for patient , the sign would be:-
A. absence of normal activity
B. tenderness
C. loss of sensation
D. all of the above

260. the medicine which will pass through placenta to the fetus:-
A. antibiotic
B. narcotics
C. sedatives
D. all of the above
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sama
عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/04/2011

تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Empty
مُساهمةموضوع: رد: تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض   تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Emptyالسبت نوفمبر 12, 2011 6:48 am


1- متى يبدا شلل الاطفال؟
شهرين
2-ليش نسوي لمريض استئصال الحنجرة NGT؟
feeding
3-ايش الهدف من اعطاء الباريوم انيما؟
لي constipation
4-حامل وعندها constipation ماهو سببه؟
بسبب نقص في الحديد Iron
5-مريض لايتحكم في البراز ماهو التكنيك تبع تركيب القسطرةfolly catheter؟
تبعا تكون كل الادوات موجوده والاهم انها تكون معقمه
6-لمن نحسب لطفل دواء نعتمد ع ايش؟
ع الوزن
7-مريض عندو كتمه اي ماسك نستخدمو؟
Reser voa
8-ماهوالغذاء الغني بالحديد؟
الخضروات والبيض
9-مريض عندو خلل في شبكية العين اش نسمي دا الخلل؟ <<دا بصراحه ماعرفتو
10-مريضه عندها lice قمل اش ننصح اهلها؟
care daily
11-مامعنى كلمة stat?
Immadytlyفي الحال
12-الاسم الوضيفي لـPain?
hypertention
13-ليش نقيس الضغط من popliteal&dorsalis?<<برضو ماعرفتو
14-ليش نستعمل دواء كرتويويد استيرود <<<خخخ اللي زي hydrocecetzon?
موسع للشعب الهوائية
15-مريض cvaكيف نسوي له تتنظيف لـgums?
نستعمل خافض الحرارة
16-مريض طاح ع راسو ماهو اول شي نشك فيه؟
bleeding
17-مريض عندو التهاب في الكلى اش ننصح المريض؟
انو يرتاح
18-مريض عندو استئصال كيف نغير الغيار تبعو؟
انو نشيل الغيار ع مهلنا
19- cpr ازا كان مسعف واحد ؟
2-30
20-في الـcprماهي اول خطوة نعملها first step?
نشوف الوعي
21-ازا كان المريض blaindاش نشرح لي اهلو اكتر شي خطورة عليها؟
انو ممكن يطيح follw down
22-ماهي طريقه تثيت المريض الصحيحه ازا مانباه يطيح من السرير؟
انو نقيد المريض من الوسط
23-مريض comaايش postionتبعو؟
supin
24-كيف ناخد عينة بول ؟
كل الادوات ولازم تكون معقمه
25-مريض ازا شيلنا منو القسطرة وقال انو مايتبول اش نسوي؟
inform Do
26-مريض خايف قبل العمليه اش ننصحو؟
انو الدكتور دا تمام وشاطر في دي العمليات
27-كل شي نشرحو للمريض ماعدا شي واحد ماهو عند اخذ العلامات الحيويه؟
التنفس
28-متى نعرف انو الكنيولا مسدودة؟
لمن يكون فيه دم
29-حامل تجيها تشجنات في رجلها ايش نعطيها؟
تشرب حليب
30-مريض عندو كسر في الحوض ليش نحركو؟
عشان مايسير عندو جلطة في الرئة
31-اكتر كميه نعطيها في الانيما؟
90-100
32-مريض عندو hypothrmyاش نتوقع من المريض؟<<<دا ماعرفتو
33-لمن يكون مريض عندو حروق كيف يفقد السوائل؟
من الداخل للخارج
33-لمن نعطي دواء لمريض اش نسوي قبلها؟
نشوف اسمو من pandتبعو
34-في ايش نستخدم EEg?
لقياس كهربائية المخ وحلات الصرع
35-كيف نمنع العدوى لـ الادوات في غرفة العزل؟
نعقمها
36-كيف نعرف انو علبه الدواء متلوثه؟
انو حافة العلبة تكون مكسورة
37-ازا كان طفل عندو الشفه الارنبيه والاب والام يسئلو انو ولدهم مايشرب الحليب ليش؟
لانو مايقدر يمص sycking
38-اكثر الاختبارات دقه للكشف عن TB?
اختبارات المخبريه للكشف عن عصيات tb
39-مريض عند اثناء نقل الدم له ظهرت عليه اعراض ارتفاع درجه الحرارة مازا نفعل؟
نوقف في الحال ونخبر الدكتور
40-ماهي الوضعيه المناسبه لعمل ECG?
Supin
41-كيف نكشف عن ورم الدماغ؟
بعمل eeg
42-السبب الريئسي لعملEEG?
لتشخيص حالات الصرع
43-ازا الممرضه اعطت الدواء لمريض تاني واكتشفت انو خطاء اش تسوي؟
تسجل في النوت
43-كيف يكون position air way?
lateral position neck extended
44-وضعيه مريض NGT؟
sime
45-ليش نضع NGT?
عشان الدواء و الاكل
46- اول شي نشيك عليه بعد العمليه في العلامات الحيويه ماهو؟
التنفس
47-ازا طفل مايتكلم ويشتكي من بطنو كيف نعرف؟
نعرف عن طريق لون البرازيكون لونو اخضر
48-ازا كان لون البراز اخضر عند الطفل اش معناه؟
انو يشتكي الم في البطن
49-ازا شخص يشتكي من دوخه و غثيان قلة الوزن الم في البطن اش نتوقع عندو؟
السكر تبعو عالي
50-ازا كان النبض اقل من 50 اش معناه؟
Brady cardia
51-مريض البواسير كيف تكون الوضعيه تبعو؟
يكون نايم ع جمبو r &l
52-مريض عمل عمليه لمن نوديه غرفة الافاقه كيف تكون وضعيتو؟
مسدوح ع بطنو ووجه ع الجمب
53-مامعنىp.o؟
عن طريق الفم
54-اهم طريقة من انتقال العدوى؟
نغسل قبل وبعد ايدينا ومابين كل مريض واخر
55-ايش يسمى التعقيم الجراحي؟
strail tacinic
56- بعد عمليه الولاده بكم ساعه اول شي يعملو عند الكشف عليها؟
يشوف الرحم وازا كان هناك نزيف
57-طفل حديث الولاده كيف يكون لون البراز تبعو؟
اخضر

1- طفل صار فيه ارعاف الوضع المناسب له ؟

2- الرعاية التمريضية للي مسوي استئصال للمرارة ؟

3- رجل مسوي عملية في upper GI tract إيش المضاعفات ؟

4- اي تصنيف للحروق يكون فيه الألم شديد جداً ؟

5 مستوى الحروق لحد البشرة تعتبر اي مستوى ؟

6- لماذا نغير اماكن حقنة الانسلين ؟

7- لماذا نستخدم تقنية Z-tract في الأنسجة S/C ؟

8- طريقة حساب معدل التنفس ؟
الأجابة 1- شهيق - زفير نحسب نفس .

9- عند استئصال اللوزتين ماهي الوضعية المناسبة ؟

10- عند اعطاء الديجكسين ماذا يجب ملاحظتة ؟

11- عند حدوث مشكلة اثناء نقل الدم ماذا يفعل الممرض ؟

12- ماهي الفاكسين للتهاب الكبد الوبائي ؟
1-A-B

13- طرق انتقال إلتهاب الكبد الوبائي C ؟

14- عند اعطاء الحقنة الشرجية ماذا يحصل للتنفس ؟

15- الهرمون المنظم لدورة الشهرية

16- صورة ارجـل متجمع سواائل اديمآ ويقول وش الوضعية ؟

17- نعطي الديجوكسين
اذا صآر النبض في معدل ؟؟

18- صورة مآسك من نوع فينتركل ويقول وش نوعة ؟

19- صورة للمآسك فيس ويقول وش نوعة ؟

20- كيف تحسبين جرعة الطفل ؟

21- كيف تمنعين نفسك بالاصآبة بعدوة الهيبتيتس A ؟

22- نعطي تطعيم شلل الاطفآل اي شهر؟

23- كيف تعرفين انو iv يترشح؟؟

24- مريض كسر بالحووض وضعية الاقدآم كيف تصير؟؟

25- صورة لي المنطقة السفلية في الابدومنل ويسأل اي نوع من الحقن تعطي بهذذي المنطقة ؟

26- وضعية الانيمآ لطفل كيف تكوون ؟؟

27-متى نوقف نقل الدم ؟

28- لصار رد فعل اثناء نقل الدم وش نسوي؟؟

29- شخص مريض Rr 4 بدقيقة والـP 45 بدقيقة ويش معة ؟؟

30- شنو نتأكد او نراقبة بغرفة الافآٌقة ؟

31- مريض ياخذ انتي قيولنت وش نتبة علية ؟؟

32- الفيتامين الي يساعد على التجلط ؟؟

prn -33 وش معناتها

34- دكتور اوردر 12 ساعة نعطي 1mg مو ذاكرة وش الدوا يطلب وش نوع هذا الاوردر ؟؟

35- الوضعيه مرضي الانيميا؟

36- -صوره لابره من زويه 45؟

37- -يعتمد الدواء الطفل على ؟

38- نعطي تطعيمه الاطفال من؟

39- تطعيمه الشلل الاطفال اللي عن طريق الفم تعطي ؟

40- مريض الوكيميا اهم شي نمنع عنو؟

41- الفحص اللي يبين hepteitis هو؟

42- اول تدخل تمريضي لمريض الحروق ؟

43-المغذي نستخدمه في الحروق ؟

44- الماسك يعطي اكبر تركيزمن الاكسجين؟

45-اول شي نلاحظه على الطفل ؟

46- نوع السكر الاتقدر تسيطر عليه مع الوجبات و التمارين ؟

47- preoperativeيكون؟

48- عند قياس النبض من apical pulse rateوطلع اقل من 60ما نعطي؟

49 -.ايش اعراض هبوط السكر ؟

50- الغذاء الذي يحتوي على الحديد ؟

51- اذا كان نقل الدم غير مكتمل وش تلاحظين ؟

52- مريض عنده قرح الفراش وش تسوين له ؟

53- معدل التنفس الطبيعي للكبار كم؟

54- مريض تعطينه اوكسجين عن طريق ناسول كانوله مكتوب لج 3 لتر
وادكتور كاتب 40%
هذي النسبه كم تساوي بالتر ؟

pulmonary funcation test- 55
وش الدوار اللي تعطيه قبل مااسوي له التحليل ؟

56- ازمه ربو حاده للطفل
عى اي وضعيه تحطينه؟

57- صفات البول الطبيعي ؟

58 -مريض معاه ازمه اتاك
على اي وضعيه تحطينه ؟

::::::

هاذي بعض الاسئلة المحلوله : بس نبي نتأكد منها :-

1 ~ الشفه الارنبيه متى نجري لهآ العمليه .. [[ آو 3 شهور ]]
2 ~ التطعيم للآطفآل متى يكون .. [[ آول آسبوع ]]
3 ~ يجيب لك 4 صور ويقول آي وحده فيهم هي قيآس آلجلوكوز [[ آللي فيهآ صوره جهآز ]]
4 ~ يجيب لك صوره آبره وزآويه < 45 > وش نوعهآ [[ في الوريد ]]
5 ~ عندمآ تشتكي آلحآمل من آلم في آلآفخآذ بمآّذآ تنصحهآ [[ شرب الحليب ]]
6 ~ عندمآ يكون هنآك مريض آجرى جرآحه في قدمه اليسرى آي قدم يجب آن تكون على الكرسي [[ القدم اليمنى ]]
7 ~ بعد انتهاء المريض من العمليه آين يوضع [[ غرفه الافآقه ]]
8 ~ عند لبس آللبس المعقم < حق العمليآت > آين يجب آن تكون الجهه المعقمه [[ للخآرج ]]
9 ~ عند التعآمل مع الاطفآل يجب الانتبآه لـــ[[ العمر ]]
10 ~ بعد الانتهآء من عمليه الشفه الارنبيه كيف نطعم المريض
11 ~ مده عمليه الشفط < آلسآكشن > [[ 5 ثوآني ]]
12 ~ مريض لايستطيع التنفس من آي تجري عمليه الشفط [[ عن طريق فتحه البلعوم ]]
13 ~ مآهو الوضع الذي يسهل التنفس فيه [[ الافآقه ]]
14 ~ عند آجرآء القسطره مآذآ يوضع على الانبوب [[ كي وآيً ]]
15 ~ بعد الانتهآء من عمليه < السآكشن > مآذآ نعمل [[ سحب المآء في الانبوب لتنظيفه ]]
16 ~ مريض آجرى عمليه في فخذه مآذآ يجب علينآ آن نعمل [[ نعقم مكآن العمليه ]]
17 ~ مريض لآ تدخل عنده الا آذآ كنت ترتدي < آجرآءت الوقآيه > [[ مريض العزل ]]
18 ~ عند آكتشآف عدوى عند مريض مآذآ يجب آن نعمل [[ نعزله ]]
19 ~ مريض لآيستطيع آن يحرك نفسه متى نغير وضعيته [[ كل سآعتين ]]
20 ~ لمآذآ يصوم المريض قبل العمليه [[ كي لآيفرغ آثنآء العمليه ]]
21 ~ عندمآ تنخقض مؤشرآت مريض بالعنآيه المركزه آول شي تعمله الممرض [[ طلب المسآعده ]]
22 ~ يجيب لك علآمآت ويقول وش آخطر وحدهآ فيهآ عند آلآطفآل
23 ~ عند متآبعه مريض وفجآءه آنخفض التنفس مآذآ تعمل [[ آعطآئه آكسجين ]]

.. طفل معاه الم في البطن ايش العلامات الحيويه اللي مارح تتغير = الحراره
...كيف طريقة الباندج لف الراس انا حطيت سيركل
...علشان ننمنع الامراض في البيئه = لازم تكون نظيفه ونستعمل الاشياء دزبوزبل
...ايش لازم نسوي قبل مايسوي مريض الكلى غسيل ..قياس الوزن
...اكثر الناس عرضه لسقوط =هم كبار العمر
...مريض الدوالي عرض لأيش=هايبو فولمك شوك
...من وين نقيس السكر حديثي الولاده =من عند رجله
...المريض اللي نعطيه لازكس الاعراض الجانيه له =زيادة البول
...متى نبدا التطعيمات للاطفال = من اول اسبوع او بعمر نيو بورن
.. اللي يكون عرض لسقوط هم اكثر ي ؟ المسنين
... الغذاء الذي لا يحتوي على كلسترو ؟
الخضار
... مريض عنده حروق نعطيه؟
بروتين
... مريض الهيموفوليا؟
مانعطيه اسبيرين
... نضع المريض على وضعيه litelr؟
الي معاه vomiting
... الحقنه الشجيه؟
اذا المريض حس بمغص
ادخلها ببطء ووياخذ نفس
... مريض عنده كسر بالحوض ؟
عرضه للجلطه
... تسمم الديجوكسين ؟
hypokalea
... تسمم الديجوكسين عند الاطفال ؟
بريدي كارديا
... واحد عنده الم بالبطن واخذ له V.S اللي مالها علاقه بالV.S؟
الحراره
... بعد حق المريض I.M وش تسوين بالابره ؟
تحطيها بالعلبه المخصصه للابر
... مريض استئصال اللوز اراقب ؟
علامه النزيف
... مريض عنده دوالي في المريء ايزوفلاج ؟
راح تسوي له هيبو فولميك شوك
... اي مرحله من مراحل التقرح احمرار ؟
يكون في المرحله الاولي
... مدرات البول اذا اعطتيها وش تسوين ؟
تشوفين الوزن تقيسينه
... اذا اعطتيه تنفس . كيف احدد فعاليه انه اخذ النفس ؟
اشوف الصدر يرتفع
... مريض بعد لعمليه . وش تنتبهين له ؟
وظائف التنفس و انتبه لبولمونري إيديما
... مريض الحروق يكون عرضه ؟
للعدوى
.................................
مريض عنده هيباتيتيس وش الاب *الاختبار*غير طبيعي؟
......................................
ومريض معاه dvt
...............................................
ومريض عنده حروق بالراس والرقبه
وش الوضعيه اللي تحطينه عليها ؟
...........................................
مريض عنده نزيف بالانف وش تسوين له؟
تضغطين
..................................................
مريض تخدير عام *جينيرل انسثيسيا*
وش الوضعيه الي تحطينه فيها؟
حامل تشكي من شد بالفخذ
تشرب كوب حليب باليوم
.................................
ميض دخل الطوارىء ؟
نعطيه اوكجسين
...........................................
الهدف من انبوب التغذيه ؟
.....................
حركةالامعاء في الدقيقه كم تساوي ؟
...........................................
شلل الامعاء
...................................
المشاكل اللي يتعرض لها المريض للي مسوي ازاله القولون ؟
صعوبه بالكحه و الم بالبطن
.............................................
طفل ادخل الطوارىء وعنده انسداد في مجى الهواء
ونزيف وعنده اشياء ثانيه
اهم شي وش العمليه التمريضيه الاولى لازم تسويها؟
فتح مجرى الهواء
..........................................
.................................
فتره حياة كريات الدم الحمراء؟
120 يوم
..................................................
الديجوكسين يعطى قبل الاكل
.................................................. ...........
الورفارين نعطيه واشيك على PT
.................................................. ..
اذا وجد مريض فيه ازمه يوجد صت
...................................
الاثار الجانبيه للاتروبين ؟
تكيكارديا
......................................
ارتفاع درجه الحراره ليس من علامات الصدمه
.................................................. ...
مدة علاج مرض اسل ؟
6 الى 9 شهر
........................................
السكر الطبيعي عند الاطفال ؟
40/80
.........................
اتروبين علاج يستخدم لتباطىء ضربات لقلب
.............................
متى نعطي الطفل تطعيم؟
one week
......................................
مريض عمره 6 سنوات عنده سكر ...ياخذ؟
من ضمن الاختيارات* انسولين انجكشن *انا اخترت هذا الاختياري
لان هو طفل صغير ياخذ انسولين
لو كان كبير ياخذ حبوب السكر
صح المعلومه؟
.................................................. ..............
تطعيم شلل الاطفال اول جرعه ياخذها
متى ياخذها؟؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sama
عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/04/2011

تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Empty
مُساهمةموضوع: رد: تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض   تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Emptyالسبت نوفمبر 12, 2011 6:49 am

صوره يد محروقه ..هذي شنو؟
حرق burn
الفحص اللي يبين الهيباتايتس هو ppt
الحامل معها الم بالفخذ ترفع رجولها
مريض حروق اول تدخل تمريضي نعوضه سوائل
:
المغذي اللي نستخدمه بالحروق هو رنجر لاكتيت
والبوزشن اذا كان الحرق بالراس والرقبه ...
مره عندها كسر بالفخذ ومجبره القدم كلها لما سويتي اسسمنت اول شي لاحظتيه وبلغتي عنه الدكتور هو تورم بإبهام
طفل عنده اسايتس او استسقاء شنو الوظعيه طبعا فاولر
مريض عنده بتر بالركبه اليمين اول شي تسوينه العمليه اراقب النزيف
اول تطعيم عند اسبوع الاول من العمر
:
والهيباتايتس اللي له تطعيم ab
::
الماسك اللي يعطيك اكبر تركــيز من اكسجين هو
اكسجين رزرفوا
تلقينه بكتاب ادفانس عملي ص 108
العضله اللي ما تعطين فيها اكثر من 2 مل هي الدلتويد
افضل عضله للدواء هي لاترالس
لازم ننوع بمكان ابر انسولين ليه
عشان ما يسبب التهاب تحت الجلد من انسولين
لما تعطين المورفين نراقب التنفس
افضل وقت اخذ عينه البول هو الصباح
جابو الطريقه الصحيحه لتسجيل اعطاء الدواء بالملف
طفل يبكــي من اذنه ايش تسوين جابو عده خيارات بس اخذت اعطيه مسكن
شلون نستخدم جهاز فحص السكر
بالصور طبعا
صوره ارجل متورمه ايش الوضعيه المناسبه
رفع القدمين
جابو صور ابر وزواياهــا

وضعيه مريض استئصال لوز وهي ســيمي فاولر
مريض البواسير شلون الوضعيه
مريض عمل عمليه لما نوديه لغرفة الافاقة شلوون الوضعيه
و ايش اول شي تراقبينه بغرفه افاقه هو التنفس

ركزو على امراض اطفال وحوادث الطوارئ وال سـي بي ار
جاء ابر والوضعيات والحروق والنيرسنغ بروسس
صحيح غذاء الفشل الكلوي و مرضى القلب جو
الشريان المغذي للمايو كارديك لا ير
هي التاجيه والشريان اللي نفحص منه النبض
والغشاء اللي يتاثر بكسور الحوض

طيب في تيوب نضعه مكان الجراحه بعد العمليه +و- ليه يضعوونه

هذا حق الدرينج
يعني يطلع افرازات اللي العمليه من دم او سوائل
:
اول فعل تمريضي لمريض الصرع... الامان و الحمايه
مريض مشلول ايش الوضعيه اللي تامن له الحمايه,,
مريض عنده عمليه بالمرئ شنو الاعراض اللي اراقبها
اذا عطينا الديجوكسين على ايش انتبه..
النبض الطبيعي كم ..
طريح الفراش نغير وضعيته كل ..
اول علامه من علامات التقرح هي ...
متى نوقف اعطاء الحقنه الشرجيه
مريض نقل الدم متى نوقف له النقل اذا كان الم بالظهر او حكه
متى عمليه الشفه الارنبيه
وضعيه مريض التخدير العام في غرفه الافاقه
مريض كيف نمنع عنده شلل الامعاء بعد العمليه ... المشي
فتره علاج مرض الســـل ..
طفل عنده سكر ايش طريقه اعطاءه الانسولين ..
لما نحظر الانسولين ايش نسحب اول المحلول العكر ام الصافي..
مريض عنده حروق الظهر والبطن ..كم نسبه الحرق..36%

س1\التطعيمات في أي شهر تعطى؟

س2\نوع مرض السكر الذي نستطيع السيطرة عليه من خلال الوجبات.

س3\تحضير المريض قبل العمليات لأي مرحله من مراحل العمليات.

س4\خلال عملية نقل الدم حصلت مضاعفات للمريض ما أول خطوة يجب على الممرض اتخاذها.

س5\عملية تجميلية للشفاه أي من الأعمار التالية أسهل
(3شهور-3سنوات-6شهور-10سنوات)

س6\ألم التهاب الزائدة الدودية في أي جزء ن أجزاء الجسم تكون:

س7\صورة ويعطيك سؤال عليها\ يجيك 3 صور وكل صورة عليها سؤال.
مثل قناع الأكسجين-صورة على البطن وعليه علامة بالبرتقالي ولو تركز أكثر
بالصورة راح تلمح الاكتف وعضلة الفخذ الاماميه معلمين أيضا ويقول لك هذه
المنطقة تستطيع إبرة (im-iv-id-sub)

س8\مريض لديه hepatitis b كيف تنتقل لك العدوى من خلاله.

س9\أي من التهابات الكبد يوجد له مضاد . (d+e-a+b-c+d-b+c )

س10\الإبرة بعد الانتهاء من حقن المريض أين ترميها.

س11\الإبرة لكي لاتنتقل العدوى من خلالها ماذا نفعل .
(نكسرها ونرميها في الكونتينر- نغطيها وبعدين نرميها- نغطيها ونتركها- نزل رأس الإبرة للأسفل ونذهب لرميها في الكونتينر)

س12\لماذا نحلق للمريض قبل العمليات.

س13\أفضل مكان لتشخيص المريض.(المنار جيدا-المريح والخصوصية-...)

س14\من خصائص(NGT)تيوب .(الإطعام)

س15\تستطيع حساب كمية الدواء عن طريق:
(طول المريض-عمر المريض-وزن المريض-....)
س16\تيوب نضعه مكان الجراحة بعد العملية وهو نوعان(+)أو(-) لماذا نستعمله.

س17\طفل(infant) يعاني من الإسهال يجب علينا ملاحظة :
(لون البطن-كل 6 ساعات نلاحظ in take & output - ......)

س18\مريض عليه الأكسجين 3L طلب منك الأخصائي 40% من نسبة الأكسجين العام فماذا تفعل: ( 2L-5L- ماتغيره-...)

س19\أين تضع مقياس الحرارة في الفم: (....-(sub-buccal

س20\عند تغيير الضماد ما أول خطوة تعملها:
(غسل اليدين-لبس قفاز معقم-قص الشاش-فتح الشاش الجديد)

س21\يكتبلك معلومات عن حاله ويقول لك شنو المفروض تكتب في التوثيق.

1-مريض عنده التهاب كبد Aاقل شي تهتم فيه الممرضه؟
لبس قلفز عند التعامل مع المريض مباشره <نضعه بغرفه منعزله <وفي خيارين مااذكرهم
2-متى تعطى تطعيمات الاطفال ؟الاسبوع الال
3-تطعيم شلل الاطفال اللي نعطيعه عن طريق الفم متى نعطيه؟الشهر الثاني
4-مريض الوكيميااهم شي ؟نمنع العدى
5-اذا سوينا سكشن من فتحه البلعوم اول شي نعلمه؟
نفتح نتاكد من air wayاوو نسحب سلاين اممممم مااعرف اتلجواب
6-اذا عطينا المريض لزكس lazix مدررات البول نفهم المريض انه راح يحصل معاه؟
urine output
7-مريض عنده حروقpurnsودخل وحده الحروق لازم ننتبه ؟
السوائلfluidاو infection
8 -طفل جاءللطوارى مريض عنده نزيف واصابه ومشاكل ثانيه مااذكرها اول شي تسويه الممرضه ؟
الخيارات-توقف النزيف-نعطيه اوكسين-position-air way
9-جت اسئله كثيره عن

اول شي نعملهلمريض جا للطوارىمعاه نزيف والا مختنق؟؟؟؟
نحافظ على مجرى الهواء

10-مريض معاه دوال مريء المطلوب المضاعفات؟
11-position enema؟
12- مريض عنده كسر اي من العلامات اعرف فيها ان الكسر رجع ؟
الخيارات-احمرار بالمفاصل -خلل بالاحساس -lees function-hotnss
13-يعطيك غذاء ويقل اي شي مافيه كوليسترول؟fruit
14-طفل يقول كلامات بسيطه مثل (dady go-me want)?ي مرحله من العمر يعتبر؟
الخيارات infant-cshool-precshool-
15- مريض ننصحه بتقليل الصوديم؟
مريض ضغط عالي
16-مريض عنده سوائل بجسمه سوائل ع الرئه معنها؟
هاي كيفكم هاذي اسلئية صاحبي .. وبنقلها لكم ..


ما وضيعه مريض بعد عمليه فتح مجرى الهواء = يا لترل بوزيشن والرقبه ممتدة او علي ظهره والوجه لترل

2 ما اول تدخل تمريضي للانعاش الرئوي = التاكد من مستوى الوعي
3 متى تعطى التطعيمات للطفل حديث الولاده

4متى تعطى الجرعه الثانيه للكبد الوبائي ب بعد شهرين

5ما اسم الابره التي تعطى بدرجه 15 dearmis injechn

6مريض عنده خثره وريديه ما الوضع المناسب رفع الرجل
-مريضه لديها عمليه قيصريه شو نعملها ؟؟ ؟

39-استخدام tract -z للحقن تحت الجلد ؟؟؟ لمنع التسرب الي انسجة تحت الجلد .. لان بعض العلاجات مهيجة للجلد ويستخدون هالطريقه

40-مشاكل تصاحب الحقنه الشرجيه؟؟ نزيف التهاب وايضا اسهال
41-مريض عنده اعراض الشرايين التاجيه Coronary arteries نقدم له o2 او مورفين ؟؟
اول شئ طبعا نقدم o2

42-الرعايه التمريضيه لمريض عنده قرح الفراش ؟؟
تغير وضعه كل ساعتين.

43-اسم الدواء الذي نعطيه قبل هذا التحليل pulmonary function test ؟؟؟ للاسف ماني متاكد بس اتوقع اتروبين

44-مريض عنده دوالي بالمرئ نعمله بتر او علاج؟ علاج

45-صفات البول الطبيعي ؟؟ اصفر واضح


46-مريض ياخذ مدرات البول اذا اعطيته ماذا نعمل له؟؟
اتوقع نقيس الوزن ..او الاملاح بالجسم...


الاجابه الاملاح لان المدرات تاثر علي المريض بنقص البوتاسيم ولازم قبل اعطاء المريض معرفه مستوي البوتاسيم

ولا يعطى في حاله نخفاضه وابلغ الطبيب .. بينما الوزن *لـمريض القلب والكلى يقيس وزن

47-عندما اعطي مريض تنفس كيف احدد فعاليه انه اخذ تنفس؟؟
من ارتفاع حركه الصدر

48-لماذا نستعمل دواء hydrocecetzon ??
لتوسيع العين ..dilation .


ولاني متاكد منه ...؟؟؟؟

49-مريض سقط على راسه اول شئ نشوفه شووو؟؟؟
اتوقع اشيك على درجات الوعيchecked

50-مريض عنده التهاب بالكلى بماذا ننصح المريض؟؟
زيادة السوائل.Increased fluids وقله البروتين

51-طريقه تثبيت المريض الصحيحه اذا سبق ان سقط من السرير؟؟ *Tie him from his belly or from middel الاجابه

52-ماذا يسمى التعقيم الجراحي؟؟ Surgical Sterilization

54-بعد عمليه الولادة بساعه ماهو اول شئ نشوفه او نفحصه؟؟

نشوف الرحم ...وممكن نشوف ان كان هناك نزيف او لاء ..تاكدوو منها.

56-مريض اذا شلنا القسطرة منه وقال انه مايقدر يبول ماذا نعمل له؟؟؟ ابلغ الدكتور

57-كيف نعرف ان الكانيولا مسدودة؟؟ انتفاخ ...

58-مريض عنده Hypothermia انخفاض حرارة ماذا نتوقع من المريض ؟؟بصراحه ما اعرف هالاجابه ...
59-لمايكون مريض عنده حروق كيف نشوف السوائل؟؟

من الداخل والخارج.

60-عند اعطاء دواء لمريض ماذا نعمل قبل ؟
نشوف اسمه bend .

61-كيف نعرف انه علبه الدواء ملوثه؟؟ عندما تكون مكسورة

62-ممرضه اعطت دواء لمريض ثاني واكتشفت انه خطاء ماذا تفعل؟؟
تكتب reporte .او تسجل بلنوته علي حسب لخيارات

63-شخص يشكي من دوخه وغثيان وقله في الوزن والام في البطن؟؟


بصراحه مدري بس لو كتب ارتفاع بكريات الدم البيضاء بيكون زايدة .. بس كذاااا مجهول


64-طفل دخل الطوارئ وعنده انسداد في مجرى الهواء ونزيف وعنده اشياء ثانيه اهم شئ ماهي العمليه التمريضيه الاولى اللي لازم نعملها؟؟


فتح مجري الهواء

الصـــــــــــــــــــــور :-
a-رتبي صور قياس السكر؟
1-نضع الشريحه بالجهاز.
2-شكه الابرة بالاصبع.
3-دم طالع من الابرة.
4-نضع الدم على الشريحه.
5-نشوف القياس.

b-طريه لف الباندج على الراس ؟
تجي صورتين الاولى لف بشكل دائري وهاذي خطاء.
والثانيه لف بشكل دائري مع شويه شد ثم اكمال اللف وهاذي صحيحه.


c-صورة الاداة التي تستخدم للعين؟
theinstrument that is used to examne ااتوقع ولله اعلم

d-صورة الاداه التي تستخدم للانف ؟

معرفة بصراحه

g-صورة الاداة التي تستخدم للاذن؟؟
*autoscope


صورة مريض لديه تورم في القد مين ماذا نفعل؟؟

رفع القدمين على مستوى القلب


ومرة جاء ويبي يعرف ماهو هالتورم . تجمع سؤائل ..وجات صورة يد محروقه من زمان ويبي يعرف ماهو هالشئ حرق او بهاق او او ؟؟
جات صورة جرح مفتوح وجايبيلك عده ادوات لتنظيف الجرح ويبيك تختارين او واحدة منهم؟؟

ملاحظة صور جهاز الاذن والانف متشابهه كثير ركزو فيها............

جات صورة طفل يقيسوله راسه بالمتر ويريد اسم طريقه القياس هالسوال مااحد
عرف حله من البنات لانه جايبيلكم صورة راسين مرة يقيس بطول الراس مع لفه
ومرة على يقيس بشكل افقي ؟؟؟


ومرةطلب ماهو هالقياس اخترنا قياس محيط الراس ...هذا سهل ان شاء الله يجيكم

لما اخذ الحرارة عن طريق rectal جهاز الحرارة وش يعمل (يقلل او يخرج البول او يرفع او يخفض دقات القلب)

2- لما تسمم بعلاج digoxin (lanoxin) وش الاعراض)للادولت نقص البوتاسيم وللاطفال بردي كارديا

3- وش استخدام القسطرة البولية ذات الثلاث رواس

4- نوع العزل لمريض TB


*AFB

5- نوع الاختبار لمرض الاتهاب الكبد الوبائي محدد نوع (عن طريق اختبار معملي بس ماذكر اسمه اواسوي أشعة على البطن او احلل السكر)

عن طريق اختبار معملي والاصح ... اختبار وظائف الكبد
1)ترتيب صور جهاز السكر ؟
2)جاب مريض عليه ماسك من نوع ماسك Venttical ويسأل عن نوعه ؟
3)جاب مريض عليه ماسك من نوع ماسك Refor ويسأل عن نوعه ؟
4)سؤال يسأل عن أي نوع من الماسك اللي تركيزه أعلى ؟
5)سؤال عن وضعية مريض الانيما ؟
6)سؤال عن وضعية مريض طالع من غرفة العمليات ؟
7)سؤال عن انقطاع الدوره الشهريه لدى الاناث ؟
Coolسؤال عن معدل التنفس لدى البالغين ؟
9)سؤال عن الهدف من تركيب flow kathter بعد العمليه ؟
10)سؤال كيف تعرف ان السائل يترشح من الكانيولا ؟
11)سؤال عن مصدر الحديد iron ?
12(سؤال افضل موعد لآعطاء اللزكس ?
13)سؤال عن اللوكيميا ؟
14)سؤال عن دوالي المري بس ناسي بالضبط أيه ؟
15)سؤال عن وضعية مريض معه حروق في الراس والرقبه افضل وضعيه له ؟
16)سؤال عن إستئصال اللوزتين بس ناسي بالضبط ايه ؟
17)سؤال عن إستئصال المري ؟
18)سؤال كيف نعرف ان التنفس توقف عن الاطفال ؟
19)سؤال اذا الممرض اخطاء في اعطاء الدواء لمريض اخر ما العمل التمريضي ؟
20)سؤال عن وضعية مريض orthopnea؟
21)سؤال مراه معها كسر بالفخذ وعمل لها جبس بكامل ساقها ما الذي يلاحظه الممرض ؟
22)سؤال عن وضعية مريض عمل لها سكلتيل تراكش ؟
23)سؤال لما نعطي الديجكوسين ايه اللي نهتم فيه ؟
24)سؤال يجيب لك عدت خيارات تخص بالتقييم ويقول واحد منها ليست منها؟
25)سؤال عن وضعية مريض مكسور الحوض ؟
26)سؤال عن مريض سواء عمليه ناسي ايه بالضبط المهم يسأل كيف نمنع مضاعفات ما بعد العمليه؟
27)سؤال عن مريض ما يتحرك وله فتره على السرير ايه المتوقع حدوثه ؟
28)سؤال عن الدايت لمريض السكر ؟
29)سؤال عن الدايت لمريض الحروق ؟
30)سؤال عن مريض عنده مشاكل بالنظر ما اكثر شيء توقع حدوثه ؟
31)سؤال كيف يتم الكشف على مرض TP ؟
32)سؤال لماذا يعطى باريوم انيما ؟
33)سؤال لما نعطي لطفل دواء نعتمد على الوزن ويعطيك اختيارات منها الطول والعمر والجنس وشيء رابع ناسيه المهم تختارو واحد منهم ؟
33)سؤال مريض ركب له قسطره قلبيه ايه التفاعل التمريضي مع هذه الحاله اعتقد
الاجابه انه يرتاح على السرير وكان منها كذا خيار يعني نشيك ع العلامات او
ECG؟
34)سؤال يذكر لك خيارات ويقول واحده صحيحه تخص بعملية السكشن ؟
35)سؤال عن وضعية المريض في حالة السكشن ؟
36)لما يكون الحبل السري 12 متر في الولاده ما العمل التمريضي انا كتبت نخبر الطبيب وكان مذكور انه نقطعه وخيارين ثانيه ؟
37)سؤال اذا حدث للمراه تشجنج كل ما يذكر صحيح ما عدا واحد؟
38)سؤال عند اعطاء الدواء لمريض ما العمل التمريضي قبل اعطاء الدواء ؟
39)سؤال ما التطعيم الموجود لمريض hapitits؟
40)سؤال مريض يشتكي من الم في بطنه ما العلامات التي لا تتغير وكانت الحراره والتنفس ؟
41)سؤال مريض TP اعراضه وعلاماته ؟
42)سؤال افضل طريقه لتفادي العدوي ؟
43)سؤال تفادي عدوى الانجكشن افضل طريقه لتخلص منها بعد استخدامها ؟
44)سؤال ما هو فصح haptitis ?
45)سؤال جابوا صور اجهزه وتختار جهاز الاذن ؟
46)سؤال التفاعل التمريضي مع مريض معه قرحه بالمعده ؟
47)جاء سؤال عن شلل الامعاء بس ناسي بالضبط ايه ؟
48)جاء سؤال عن MI ؟
49)جاء سؤال يهتم الممرض بمريض طريح الفراش بمساعدته على الحركه لماذا الاجابه كانت لشفاء الدوره الدمويه ؟
50)سؤال عن علامات القرحه الفراشيه ؟
51)جاء سؤال عن اول خطوه في CPR ?
52)جاء سؤال مريض الهيموفيليا اكثر عرضه لـ نزيف الانف ؟
53)جاء سؤال ما الانسب لـ التعقيم الجراحي ؟

1- جاتني صورة فيها ابرة مرسوم عليها 45 درجة يعني ـــــــــــــ s.c

2-تعطى الانيما للمرضى الي عندهم ـــــــــــــ امساك

3-عند اعطاء الانيما لازم المريض يكون على وضعية ـــــــــــــــــــــ جانبي

4-يقلب مريض البيدسور يعني القرحة كل ــــــــــــــــــــــــــــ ساعتين

5-مرضى غسيل الكلى معرضين لمرض ـــــــــــــــــــــ الكبدي c

6- في C.P.R لو كان مسعف واحد كم ضغطة وكم نفس ــــــــــــــــــــ

7-عملية الاخصاب للمراة تحدث في قناه ــــــــــــــــــــــــ فالوب

8-اخطر درجة حروق ــــــــــــــ الدرجة الثالثة

9- عند اعطاء الدواء لطفل يعتمد على ـــــــــــــــــ الوزن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sama
عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/04/2011

تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Empty
مُساهمةموضوع: رد: تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض   تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Emptyالسبت نوفمبر 12, 2011 6:49 am


Best diagnostic test for suspected leukemia is
c. Bone marrow aspiration

There is no vaccination for
a. Small pox

When a patient is vomiting post-operatively , the most important nursing objective is to prevent
b. aspiration

The most reliable method used for sterilizing hospital equipment to be free of spores and bacteria is
c. applying steam under pressure in an autoclave

When the immunization should be started
d. after birth
The best method of preventing the spread of infection is
c. washing the hands thoroughly before & after each contact with a patient

The normal fasting blood glucose range mg per 100 ml . of venous blood is
b. 70-120
Digoxin can be with held to a patient with an apical pulse rate of below
b. 60

The cure for chronic renal failure is
b. kidney transplant

The common cause of death in burns
d. Hypovolemic shock

The most vital immediate observation to a new born baby is
c. Color

An electrolyte deficiency that affects the heart muscular activity is
a. k

First stage of labor ends with
b. dilation of cervix 10 cm

The normal PH for blood is
b. 7.4

Scurvy is a deficiency of
c. Vit c

Optimum normal urine out put hourly to an adult
c. 50cc

The nurse correctly administer an IM injection a degree angle of
d. 90

1-جابو صورة لارنج سكوب وسؤاله يستعمل لشنو؟

2-وضعية الحقنه الشرجيه؟

3-صورة جلد وفيها ابره والزاويه 15؟

4- وحده سوت عملية بالبطن وتحس بألم ؟

5-اذا صار النبض نازل وقت نقل الدم وشو تسوين؟
6-طفل ولديه التهاب بالاذن الوسطى otitis؟؟؟

7-طفل معاه نزيف وشو وضعيته؟


8: مريض معاه السكر كيف يحاافظ عليه او مايصير عنده ارتفاع بالسكر؟
9لما ناخذ عينه من الكبد وشو بتلاحظين عليه؟

10-طفل كان يبكي وتوقف عن البكاء واصبح cynosis الازرقاق ماذا نفعل؟

11-مريض عنده الصرع epipcy كيف راح نكتشف؟؟

12-اين يوجد عنصر الحديد؟

13- الهرمون اللي لايفرزه البنكرياس؟
14-من اعراض قصور الدرق؟

15- التعيمات عند الطفل متى تبدا ؟

16- تغذيه الطفل الي مسوي عمليه الشفه الارنبيه ؟

17- كيف ناخذ عينه بول من القسطره ؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sama
عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/04/2011

تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Empty
مُساهمةموضوع: رد: تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض   تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Emptyالسبت نوفمبر 12, 2011 6:49 am

- المغذي الي نستخدمه للمريض عنده حروق << لانجر
2- التطعيمات متى تبدأ << نيو بون
3- شخص عنده حروق بالراس والرقيه وش الوضع << جاني هاي فاولور - سمي
فاولور - ع الظهر - ع البطن انا اخترت ع الطبن أعتقد هي الصحيحه
4- الجرعه الثاني لـ ألتهاب الكبد b << شهرين
5- رتب صور جهاز السكر << راح أكتب مثل ماجاني وحليته << c a b d
6- مريض الحروق وش تنصحه << يأخذ السؤال بكثره
7- صورة قدمين فيهما أديما ماذا تفعل << رفع القدمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sama
عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/04/2011

تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Empty
مُساهمةموضوع: رد: تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض   تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Emptyالسبت نوفمبر 12, 2011 6:50 am


The first nursing intervention for burn patients ??

Prevent infaction
Liquid used for burns patients???

Ranger
The nurse correctly administer an IM injection a degree angle of
d. 90
Blood transfusion when the patient stopped his blood transfusion if ..

Backache
position enema…??

sams our left letral
When they are The first dose of Poliomyelitis..??

When the second month

Hepatitis, which has a vaccine is ..??

HepatitisA + Hepatitis B
Why use intravenous ..??


Because the effect of medicine is rapidly emerging 30-60 minThe first nursing intervention for bleeding patients ??
نوقف النزيف...........................

وضعية مريض محروق بالرأس والرقبه : اخترت high sitting


ما ذا تسمى الرعايه التمريضيه في preoperation : اخترت befor operation


نفحص التنفس قبل اعطاء الداجوكسين من : اخترت apica pulse


كيف نفحص تنفس الرضيع : اخترت apica pulse

المعدل الغير طبيعي للتنفس : جاب خيارات كلها طبيعيه الا واحد (16-24)


.................................................. ........................


الصور :

جاب صورة جهاز السكر ورتبها

جاب صورة ماسكـ

جاب صورة ابرة العضل ماهو المكان المناسب لضربها للبلغ والطفل والرضيع انا اخترت الفخذ من الاماماللون الاحمر الاجات
تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض User_offline

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sama
عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/04/2011

تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Empty
مُساهمةموضوع: رد: تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض   تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Emptyالسبت نوفمبر 12, 2011 6:50 am


الصور جتني عن الجهاز لفحص الاذن
صورة يدين ماادري ايش بالضبظ ايش يبون من هالصورة بس تتقسم للجلد لعمل شئ معين
صورة للسكر

وباقي الاسئلة جتني والاجوبة متاكد منها مائة بالمائة

position enema…??


When they are The first dose of Poliomyelitis..??

When the second month


Hepatitis, which has a vaccine is ..??

HepatitisA + Hepatitis B

Why use intravenous ..??


Because the effect of medicine is rapidly emerging 30-60 min

ما ذا تسمى الرعايه التمريضيه في preoperation
befor operation

نفحص التنفس قبل اعطاء الداجوكسين من :
apica pulse

Give the vaccinated children from the age ..??.
The first week

digoxin can be with held to a patient with an apical pulse rate of below
60

When we give the child a vaccine?

one week

How is it transmitted hepatitis B?

Immediate management for reaction during blood transfusion :-هذا السوال جاني بثلاثة اسئلة نفس الاجابة

. Stop blood

what is the best time to do clift lip repair ?
first week after birth

In administering any drugs to a child , the prescribed dose it depends largely on a child body,
what other factor is the most important determent of drug dose ?
نختار weight

- For a child complaining of acute otitis media. The treatment
inorder to prevent bleeding after birth , newborn should be given directly within first hour of birth :
Vitamin K نعطية
- which of the following signs indicate that a child have an respiratory distress ?

chest retraction ( chest appears to sink in just below the neck )

10 years old child complain of sever abdominal pain , when assessing vital signs which of the following signs not changed ?
جابو هذا السوال بطريقة ثانية وهي عند المريض الم شديد في البطن ماهي
االعلامات والاعراض التي لايتفاجي بها الممرض عند رويتها عند هذا المريض

الجواب hncrase puse

patient with esophageal varicosities is at risk
نتوقع عندة نزيف

جابو عن كيف نعرف ان المحاليل الوريدية تسربت تحت الجلد ؟

عن طريق الانتفاخ الجلد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sama
عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/04/2011

تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Empty
مُساهمةموضوع: رد: تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض   تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Emptyالسبت نوفمبر 12, 2011 6:51 am


اول شي جاني سؤال عن طفل 6شهوربلع لعبه ايش العمل التمريضي
ونوع العزل لمريض عندهsmall box
وصورة جهازالسكر و جلديسال ايش فيه فاقدللمرونه
وايش تعطي اول لمريض السكر جرعه طويله المدى اوقصيره
وطفل مستاصل اللوز ايش وضعيته
ومريض عنده فشل عضلةالقلب ايش تخافي عليه
واكبرنسبه من الحديدوين موجوده
مريض انيمياايش تنصحيه
ونوع التطعيم امريض الكبدالوبائي
ومتى تبدأالمناعه عندالطفل

الانتي دوزللماغنسيوم سولفات
الفشل الكلوي ايش اعراضه
الديجوكسين متى محظور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sama
عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/04/2011

تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Empty
مُساهمةموضوع: رد: تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض   تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Emptyالسبت نوفمبر 12, 2011 6:51 am


1- المغدي الي نستعمله للحقنه الشرجيه ؟
2- عند نقل الدم حصل ارتفاع للحراره ؟
3- وضعيه طفل مسووين له tracostomy
4-صوره ل 4 اجهزه وكان يريد جهاز الي يستخدم لفحص العين ؟
5- يريد افضل مكان لاعطاء im لطفل عمره 7 شهووور وكان حاط صوور
6- طفل ولديه التهاب بالاذن الوسطى otitis؟؟؟
7- مريض معاه السكر كيف يحاافظ عليه او مايصير عنده ارتفاع بالسكر
9-eeg لشنو يستعمل
10-الهيبتاتس الي له فاكسين
11- تطعيم شلل الاطفال متي يعطى
12- صوره لماسك ؟
13-كيف تعرفين انو iv يترشح؟؟
14- مريض عنه حروق في الرقبه وش وضعيته
15-مريض في غرفه الافاقه شنو نراقب
16- peroperative اي مرحله ؟
17- مريض عن تركيب الانيما شعر بمغص وش نسووي
18- Nursing responsibility on leukemia :
19-مريض عنده غسيل كلى قبل وش راح نسوووي له
20-صورة مريض لديه تورم في القدمين ماذا نفعل؟؟
22- مريض tb متى راح يطلع من غرفه العزل ؟
23- 4 صوور لوضعياات وش هي الوضعيه لتركيب الانيما
24-Normal temperature by mouth?
25-How it is transported hepatitis A?
26-اول شي نلاحظه ع المولود؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sama
عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/04/2011

تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Empty
مُساهمةموضوع: رد: تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض   تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Emptyالسبت نوفمبر 12, 2011 6:51 am1)ترتيب صور جهاز السكر ؟
2)جاب مريض عليه ماسك من نوع ماسك Venttical ويسأل عن نوعه ؟
3)جاب مريض عليه ماسك من نوع ماسك Refor ويسأل عن نوعه ؟
4)سؤال يسأل عن أي نوع من الماسك اللي تركيزه أعلى ؟
5)سؤال عن وضعية مريض الانيما ؟
6)سؤال عن وضعية مريض طالع من غرفة العمليات ؟
7)سؤال عن انقطاع الدوره الشهريه لدى الاناث ؟
Coolسؤال عن معدل التنفس لدى البالغين ؟
9)سؤال عن الهدف من تركيب flow kathter بعد العمليه ؟
10)سؤال كيف تعرف ان السائل يترشح من الكانيولا ؟
11)سؤال عن مصدر الحديد iron ?
12(سؤال افضل موعد لآعطاء اللزكس ?
13)سؤال عن اللوكيميا ؟
14)سؤال عن دوالي المري بس ناسي بالضبط أيه ؟
15)سؤال عن وضعية مريض معه حروق في الراس والرقبه افضل وضعيه له ؟
16)سؤال عن إستئصال اللوزتين بس ناسي بالضبط ايه ؟
17)سؤال عن إستئصال المري ؟
18)سؤال كيف نعرف ان التنفس توقف عن الاطفال ؟
19)سؤال اذا الممرض اخطاء في اعطاء الدواء لمريض اخر ما العمل التمريضي ؟
20)سؤال عن وضعية مريض orthopnea؟
21)سؤال مراه معها كسر بالفخذ وعمل لها جبس بكامل ساقها ما الذي يلاحظه الممرض ؟
22)سؤال عن وضعية مريض عمل لها سكلتيل تراكش ؟
23)سؤال لما نعطي الديجكوسين ايه اللي نهتم فيه ؟
24)سؤال يجيب لك عدت خيارات تخص بالتقييم ويقول واحد منها ليست منها؟
25)سؤال عن وضعية مريض مكسور الحوض ؟
26)سؤال عن مريض سواء عمليه ناسي ايه بالضبط المهم يسأل كيف نمنع مضاعفات ما بعد العمليه؟
27)سؤال عن مريض ما يتحرك وله فتره على السرير ايه المتوقع حدوثه ؟
28)سؤال عن الدايت لمريض السكر ؟
29)سؤال عن الدايت لمريض الحروق ؟
30)سؤال عن مريض عنده مشاكل بالنظر ما اكثر شيء توقع حدوثه ؟
31)سؤال كيف يتم الكشف على مرض TP ؟
32)سؤال لماذا يعطى باريوم انيما ؟
33)سؤال لما نعطي لطفل دواء نعتمد على الوزن ويعطيك اختيارات منها الطول والعمر والجنس وشيء رابع ناسيه المهم تختارو واحد منهم ؟
33)سؤال مريض ركب له قسطره قلبيه ايه التفاعل التمريضي مع هذه الحاله اعتقد
الاجابه انه يرتاح على السرير وكان منها كذا خيار يعني نشيك ع العلامات او
ECG؟
34)سؤال يذكر لك خيارات ويقول واحده صحيحه تخص بعملية السكشن ؟
35)سؤال عن وضعية المريض في حالة السكشن ؟
36)لما يكون الحبل السري 12 متر في الولاده ما العمل التمريضي انا كتبت نخبر الطبيب وكان مذكور انه نقطعه وخيارين ثانيه ؟
37)سؤال اذا حدث للمراه تشجنج كل ما يذكر صحيح ما عدا واحد؟
38)سؤال عند اعطاء الدواء لمريض ما العمل التمريضي قبل اعطاء الدواء ؟
39)سؤال ما التطعيم الموجود لمريض hapitits؟
40)سؤال مريض يشتكي من الم في بطنه ما العلامات التي لا تتغير وكانت الحراره والتنفس ؟
41)سؤال مريض TP اعراضه وعلاماته ؟
42)سؤال افضل طريقه لتفادي العدوي ؟
43)سؤال تفادي عدوى الانجكشن افضل طريقه لتخلص منها بعد استخدامها ؟
44)سؤال ما هو فصح haptitis ?
45)سؤال جابوا صور اجهزه وتختار جهاز الاذن ؟
46)سؤال التفاعل التمريضي مع مريض معه قرحه بالمعده ؟
47)جاء سؤال عن شلل الامعاء بس ناسي بالضبط ايه ؟
48)جاء سؤال عن MI ؟
49)جاء سؤال يهتم الممرض بمريض طريح الفراش بمساعدته على الحركه لماذا الاجابه كانت لشفاء الدوره الدمويه ؟
50)سؤال عن علامات القرحه الفراشيه ؟
51)جاء سؤال عن اول خطوه في CPR ?
52)جاء سؤال مريض الهيموفيليا اكثر عرضه لـ نزيف الانف ؟
53)جاء سؤال ما الانسب لـ التعقيم الجراحي ؟

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sama
عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/04/2011

تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Empty
مُساهمةموضوع: رد: تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض   تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Emptyالسبت نوفمبر 12, 2011 6:51 am


1- صورة جلد وابر مطلوب i.m كم زواياها وايت صوره


2-وضعية مريض مسوين له تخدير عام

3-وضعية مريض استصائل الزايده بعد العمليه

4-وضعية مريض الوز بعد العمليه

5-وضعية المريض بغرفه الافاقه

6-وضعية المريض قبل العمليه

7-مريض كبد وبائي عملنا له تحاليل بالدم ايش نتوقع يكون مرتفع عندو بالدم <<< بنماذج نادر

8-تطعمات الاطفال متى ياخذوها<<<بعد الولاده

9-متى نطعي الطفل تطعيم شلل الاطفال <<< شهرين

10- كم نعطي للطفل انيماء <<< ماعرفته

11-وكم للبالغ انيماء نعطيه

12-وضعية الابره الشرجيه للاطفال
13-وضعية الابره الشرجيه للكبار
14- امراه حامل ومعاها انتفاخ برجولها ايش نسوي لها
15- الدايت حق فشل الكلوي
16-تحاليل بول صوره وحاط علامه على الشريط لون الاخضر تحاليل ايش <<< ماعرفته بصراحه
17- جهاز السكر ترتيبه صور
18- ابره sc صوره
19- انواع الماسك جاهم سمبل
20- متى نعمل عملية لطفل شفايفه ارنبيه <<3 اشهر
21- كبف يتغذى طفل شفايف الارنبيه <<<ngt
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sama
عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/04/2011

تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Empty
مُساهمةموضوع: رد: تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض   تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Emptyالسبت نوفمبر 12, 2011 6:52 am


اسباب اصابه الأنسان بالتهاب الكبد الوبائي c؟

رجل مصاب بنزيف الدماغ اولى خطوات الخطط التمريضيه؟

وضعيت جلوس مريض بكسر الرجل اليسرى؟

رسم توضيحي لزاويه الحقن بالأبره بزاويه ٤٥؟

رسم توضيحي لطريقه اعطاء الحقنه الشرجيه؟

طفل لديه ارتفاع حراره في الأذن اولويات الرعايه التمريضيه؟

مريض ضغط وسكر يبلغ من العمر ٦٠ اي السوائل الوريديه تعطى له؟

اولويات الرعايه التمريضيه عند استلام المريض من غرفه الأفاقه؟

طفل لديه جراحه في الفك اي الطرق التاليه تستخدم للتغذيه؟

مريضه تعاني من CVA‏ جلطه دمويه اي الأدويه التاليه ؟

مريض الربو‎ asmatic‎‎اي اكسجين يعطى خيارت يحطلك؟

طرق انتقال التهاب الكبد الوبائي A‎؟

طرق انتقال التهاب الكبد الوبائي c؟

وضعيه جلوس مريض لديه كسر في الساق اليسرى؟

اي الفيتامينات يحتاجه الجنين لمنع نزيفه في رحم الأم؟

الأكثار من تعرض المريض لأشعه x‏ يعمل على؟ الأجابه تلوث داخلي للجسم"

رسم توضيحي لطريقه اعطاء علاج السكر بالوخز؟

فيتامين c‏ يفيد الأنسان في؟

مريض لديه جرح في القدم قديم يحتاج الى dressing اول خطوه تقوم بها؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sama
عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/04/2011

تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Empty
مُساهمةموضوع: رد: تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض   تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض Emptyالسبت نوفمبر 12, 2011 6:52 am


س1:ما هي الارشادات الواجبة على الممرض ان يعطيها للام اذ حدث حروق في جسم طفلها؟
1:غسل اماكن الحروق بالماء البارد
2:طلب المساعدة من الاخرين

س2:لماذا تستخدم سلة المهملات الصفراء اللون؟
1:لرمي المخلفات اللتي تستحدم بالاتصال المباشر بالمريض
2:لرمي المخلفات اللتي تستخدم بالاتصال الغير مباشر بالمريض

س3:ما الواجب توقعه من مريض اخرج من عملية وكان تحت تأثير التخدير العام وفجأة حصل هبوط في الضغط؟

بصراحة لا اذكر الاختيارات

س4:ما هي درجة الحروق للتي تتبر مؤلمة جدا للشخص المحروق؟

1:الدرجة الاولى
2:الدرجة الثانية
3:الدرجة الثالثة
4:الدرجة الثانية والثالثة

س5:ما ي الهرمونات اللتي تساعد في تنشيط وتسهيل الدورة الشهرية ؟

لا اذكر الاختيارات وما ادري وش الاجابة لانه مالي دخل بالموضوع هههههههه

س6:مريض لديه حرق في الرأس والرقبة من الامام ما هو الوضع المناسب لهاذ المريض بحيث لا تتلامس اماكن الحروق ؟

1:وضع الاستلقاء على الظهر
2:وضع النوم على البطن
3:وضع شبه الجلوس
4:وضع الجانبي

س7:ماهي اقل مدة زمنية لازمة للضغط على جرح وريدي لوقف النزيف؟

1: 5 دقائق
2: 10دقائق
3: 15دقيقة
4: 30دقيقة

س8:ما هي مضاعفات مرض الربو الحاد؟
1:تضيق مجرى التنفس
2:انسداد الشعب الهوائية
3: التهاب الشعب الهوائية

س9: مريض اخرج من عملية الفتق الجراحي ما الواجب مراعاته في هذا المريض؟
1:النزيف
2:ارتفاع درجة الحرارة
3:اتساع المعدة

س10:لماذ تعطى اغلب العلاجات عن طريق الوريد؟

لانها تعطي المفعول المباشر النتائج الفعالة للمريض

س11:امر الطبيب باعطء مميع للدم لمريض يعاني من احتشاء عضلة القلب كيف تعطي العلاج لهاذا المريض؟

1:عن طريق الوريد
2:تحت اللسان
3:عن طريق العضل

س12:ماهو الواجب توقعه لمريض اعطي مميع للدم؟
1:ارتفاع ضغط الدم
2:انخفاض ضغط الدم
3:صدمة قلبية

س13:امر الطبيب باعطاء علاج دايجوكسين للمريض ما الواجب على الممرض عمله؟
1: اعطاء المريض العلاج بالحال
2:اعطاء المريض بعد ساعة

س14:ادخل مريض الى قسم الطوارئ وهو يعاني من حروق في جسمه وامر الطبيب
باعطائه مضاد حيوي عن طريق الوريد ما الواجب على الممرض عمله لهذا المريض؟

1: عمل فحص حساسية للمريض من المضاد
2: اعطائه المضاد الحيوي بالحال

بالاضافة الى اربعة اسئلة عن صور وضحتها بموضوع اسمه في شي ناقص وبحاول اتذكر ايش الاسئلة الباقية اللي جتني
تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض User_offline

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تجميع للنماذج اسئلة الهيئة للتمريض
» اسئلة الهيئة السعودية للتمريض
»  اسئلة الهيئة السعودية تمريض
» برومترك تخصص القبالة ( تمريض النساء) + تجميع الأسئلة
» مكتبه كامله للتمريض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التمريض للجميع :: التمريض العام-
انتقل الى: